Blog

Wanneer met plezier naar school gaan niet vanzelfsprekend is

Geniet je ook zo van die blije, vrolijke gezichten. De enthousiaste begroetingen van vriendjes en vriendinnetjes, leerkrachten en ouders. Het geroezemoes en beweging door de gangen en trappenhuizen. De scholen komen weer tot leven!

Hoezeer je het elk kind ook gunt, met plezier naar een basis- of middelbare school gaan is niet altijd vanzelfsprekend. 

Er zijn genoeg scholen die de eerste schooldag starten zonder een Tess, Luuk, Noor, Daan, Saar, Emre, Thijs, Emine of ander oorspronkelijk aangemeld kind. Misschien omdat ze op jonge leeftijd al zijn vastgelopen in een prestatiegerichte onderwijswereld van getallen en gemiddelden. Hun verhaal achter cijfers is onopgemerkt of onbegrepen gebleven. Doubleren of afstromen zorgen voor verdere demotivatie, onzekerheid en het sociaal(emotioneel) nóg verder verwijderd raken van (ontwikkelingsgelijke) vrienden en vriendinnen. Met als gevolg een kind dat zich eenzaam en vervreemd voelt; letterlijk en figuurlijk ziek en uitgeblust van de situatie waarin ze zich bevinden. 

Ook wanneer #pesten of treiteren je niet bespaard is gebleven, kun je als een berg opzien tegen het weer naar school gaan. Je wordt onzeker: zal het weer gebeuren? Het maakt een kind dat nog niet zo goed voor zichzelf kan opkomen behoorlijk onzeker. 

Ben je #hooggevoelig dan is het na de zomervakantie binnenstappen van een klas met 30 kinderen een flinke opgave. De hoeveelheid prikkels geven een onrustig en overweldigend gevoel, waardoor je liever thuis zou willen blijven. 

Maar ook als nieuwkomer op een school – kleuter, brugklasser of instromer – is met plezier naar school gaan geen vanzelfsprekendheid. Het onbekende maakt je angstig of geeft je een onveilig gevoel. Het liefst zou je bij je ouders of oude groepsgenoten blijven. Of misschien maak je je druk over het vooruitzicht om weer 130-140 cijfers in 40-41 schoolweken te produceren. Het kan voor tegenzin en stress zorgen. Gedachten als ‘wat als ik mijn werk niet afkrijg, fouten maak, onvoldoendes scoor of verwachtingen niet waarmaak’ kunnen je danig uit je evenwicht brengen.

Wat kun je doen? Meer dan je denkt. Sluit nooit je ogen voor wat je wél kunt doen. Al is het nog zo klein. Wij denken en helpen graag mee, ook als de oplossing misschien niet direct voor de hand ligt. Schakel de kennis en ervaring in van Talenten.club. 

Talenten.club is een coach-en begeleidingspraktijk voor kinderen en jongeren met ongekend talent. Elk kind heeft talent, soms verborgen en ongekend. Wij zijn er voor kind, ouder en school! Wij gunnen elk kind een mooie schooltijd, bieden ouders en leerkrachten graag een helpende hand en dragen op deze wijze graag een steentje bij aan passend onderwijs voor alle kinderen. Door warme begeleiding, humor en spel- en werkvormen maken wij gebruik van de (eigen)wijsheid en talenten van het kind en zorgen ervoor dat kinderen zichzelf weer zien voor wie ze zijn. 

Verruim je blik en maak van geluk een gewoonte!

Margarita & Petra

#verruimjeblik #ongekendtalent #maakvangelukeengewoonte #creatiefbegaafd #hoogbegaafd #eigenwijsheid #vanuithetkind #talentenclub #samenwerken