Blog

Maandagmorgen blues

Goede – maandag – morgen

‘Ik wil niet, ik ga niet naar school!’ Nee hè, niet weer. Uitgerekend de maandagmorgen…buikpijn, verdriet en discussie…herkenbaar? Of begon het zondag al? Uiteindelijk volgt na strijd, weerstand en eventuele beloning in het verschiet: de ‘overgave’. Machteloos, plichtsgetrouw en met tegenzin gaat je kind naar school. 

Vreemd eigenlijk dat sommige kinderen niet graag naar school gaan, terwijl elk kind van nature nieuwsgierig en leergierig is. Het ontbreekt ze ook vaak niet zozeer aan de wil om te leren. 

Wat is er dan aan de hand? Je kind geeft een duidelijk signaal af: de grens is bereikt. De emmer loopt over. Besef dat het niet zomaar iets is dat van de een op andere dag is ontstaan. Neem het gevoel van je kind serieus. Luister en probeer de onderliggende behoefte te begrijpen. De emoties van je kind tonen de ware angst of behoefte. Onderneem nù actie en voorkom neerslachtigheid, bore out (verder) onderpresteren of het helemaal niets meer willen. Praat erover met je kind en op school. Kom je er niet uit aarzel dan niet om externe begeleiding in te schakelen. Kijken en zien vanuit een ander perspectief verruimt je blik en biedt oplossingen.

Mocht je denken: ‘ach, zo’n vaart zal het allemaal niet lopen’. Sorry, helaas toont de praktijk wat anders. 

Meer weten over de aanpak van onderpresteren? Verruim je blik – @talenten.club | praktijk voor ongekend talent 

#welbevinden #onderpresteren #uitdaging #masker #groeien #boreout #mindset #levenshouding #verruimjeblik #ongekendtalent #plezier #hooggevoelig #andersdenken #creatiefbegaafd #hoogbegaafd #talentontwikkeling #zien  

Read more