Tag Archief van: hoogbegaafdheid

Hooggevoeligheid

‘Zo, dat is een temperamentvol ding, daar heb je vast je handen vol aan.’ ‘Wat een spraakwaterval, weet je zeker dat die geen ADHD heeft?’ of ‘Nou, die kan ook niet veel hebben, die huilt om het minste of geringste’. 

Herken je deze uitspraken? Misschien klinkt het je als ouder van een hooggevoelig en strong-willed kind niet onbekend in de oren. En tegelijkertijd zal het je aan het denken zetten of van slag maken. Wees gerust want intense emoties horen nu eenmaal bij deze prachtige kinderen met ongekend talent. Hoe mooi is het dat ze hun emoties en gevoelens een stem geven!

‘…maar ik huil van binnen.’

En dan zijn er nog de vele dingen die hooggevoelige kinderen niet zeggen. Immers, niet elk kind uit zich ‘uitbundig of opzichtig’. Toch kun je er zeker van zijn dat voor elk gevoel dat je kind onder woorden brengt, het meer emoties ervaart die niet altijd worden uitgedrukt.

Bij Talenten.club is er een en al oor voor deze innerlijke stem. Begeleiden we bij het omgaan met deze emoties, wilskracht en hooggevoeligheden. Om te genieten van dit overweldigende talent. Meer kennis opdoen? Of het hooggevoelige talent van je strong-willed kind beter tot uiting laten komen? Neem gerust contact op met mij via info@talenten.club.

Liefs van Margarita

Hoogbegaafde meisjes

Het verborgen en ongekende talent van (hoog)begaafde Matilda’s 

Ken je het verhaal van Matilda, van Roald Dahl? Matilda, de snelle en slimme denker met verborgen ongekende talenten. Ze is hooggevoelig, creatief, lekker autonoom en heeft een enorme leer/leeshonger. Daarnaast heeft Matilda een verbazingwekkend vermogen om zich in te leven in mensen.

Al is er in eerste instantie onbegrip en een mismatch met haar omgeving, er is één persoon die Matilda zíet voor wie ze is. Die verder kijkt dan Matilda’s intelligentie en begrijpt dat ze onvoldoende voorzien wordt in haar psychologische basisbehoeften (relatie, autonomie en competentie).

De sociaal gevoelige Matilda is geliefd bij haar klasgenoten, maar ontwikkelt met name met Lavender een ‘peer’ relatie op. Ook al wordt er gelobbyd voor versnelling -met compacten en verrijken- helaas wordt dat gezien als ‘verwennerij’ in plaats van noodzaak. Matilda – soms #uitdagendcreatief – moet vervelend genoeg in de eerste klas blijven.

Als het #aangepastsuccesvolle meisje op een dag zo boos wordt, vanwege een onrechtvaardige actie van het autoritaire schoolhoofd, ontdekt Matilda over een ánder verborgen talent te beschikken. Omdat haar mentale energie geen uitweg kan vinden, ontwikkelt ze een ongekend telekinetische talent. Ze kan de fysieke wereld om haar heen met haar verstand beïnvloeden. Dit maakt haar niet alleen nog unieker maar o zo prachtig #dubbelbijzonder!

Hoewel Matilda verbaasd is over haar nieuwe vaardigheid en tegelijkertijd een beetje angstig; met begeleiding en oefening temt, omarmt en leert ze zelf haar ongekende talenten in te zetten om obstakels te overwinnen.

In het boek-einde lezen we dat Matilda zich tot een #zelfsturendeautonome happy hoogbegaafde heeft kunnen ontwikkelen. Door de wisselwerking tussen persoonskenmerken en haar omgeving. Van verborgen naar geborgen talenten. Matilda voelt zich nu geliefd, gekend en gewaardeerd om wíe ze is en wordt uitgedaagd door de versnelling naar een hogere klas. Matilda’s telekinetische talent verdwijnt, naar verluidt omdat ze door de nieuwe lesstof en ontwikkelingsgelijken wordt uitgedaagd, waardoor ze haar #psyche volledig kan gebruiken. En… ze leeft nog lang en gelukkig.

Matilda’s in de praktijk

‘@Margarita, ik word toch niet gek?’ Met grote bedenkelijke ogen kijkt deze 10 jarige ‘Matilda’ me aan. 

In de praktijk zie ik menig Matilda’s. En al zijn er ongeveer evenveel hoogbegaafde meisjes als jongens, om en nabij de puberteit lijken er voornamelijk meer (hoog)begaafde jongens te zijn. Daarna neemt het aantal (hoog)begaafde jongedames steeds verder af. Hoe dat dan vraag je je misschien af? Deels worden hun talenten verborgen door de ontwikkeling, maar ook door verwachtingen en interpretaties vanuit de omgeving. Het zal je niet verbazen dat deze Matilda’s nog wel eens over het hoofd worden gezien vanwege (sociale) aanpassing, perfectionisme, het conformeren aan de groep, keurig meedoen, helpen en weinig aandacht vragen of risico-vermijdendgedrag. 

Als het sociaal gewenste gedrag, het op de rem staan en het verder in disbalans raken met zichzelf ze opbreekt, uit het zich regelmatig in passief of teruggetrokken gedrag, een ‘vol hoofd’ ervaring, laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, stemmingswisselingen of klachten als buikpijn, hoofdpijn of angst-en stress. 

De prachtige Matilda die bij me zit, heeft zoveel gedachten, gevoelens, emoties, overdenkingen, afwegingen en onbeantwoorde vragen, dat ze meent dat ze haar verstand is verloren.

Ik ken deze Matilda goed. Ze is verre van ‘gek’. Ze is ontzettend pienter, autonoom, sociaal gevoelig, inlevend, voorlijk en ongelooflijk creatief denkend. Bij me zit een (hoog)begaafd meisje met ongekende talenten. Deze lees- en leerhongerige, verbale Matilda met een olifantengeheugen, camoufleerde haar talenten als een sociale kameleon. Haar gedrag, denkwijze, humor en woordspelingen werden niet altijd begrepen. Het maakte dat ze zich anders voelde.

Weliswaar kan deze Matilda geen voorwerpen verplaatsen of laten bewegen door zogenaamde menselijke ‘geestkracht’ maar ze heeft wel een talent voor #mentaliseren. Haar creatief denken en kunst om dingen écht voor zich te zien is een fantastisch ongekend talent. Tegelijkertijd kan het in sommige situaties en omstandigheden ook verwarring geven. Verdwaal je in je denken, stel je dingen soms erger of groter voor dan ze zijn. Niet ongewoon bij (hoog)begaafden.

Uitdaging en verbinding

Al vlot bleek haar in de eerdere groep ingezette compacten en verrijken door omstandigheden te zijn stopgezet. Ze paste zich aan maar tegelijkertijd verwarde het haar. Het versterkte het gevoel van onzekerheid en (faal)angst. Relatie, communicatie, uitdaging en verrijkende taken zijn nu eenmaal nodig. Als uitlaatklep voor al die creativiteit. In de vorm van een plusklas, een (online) verrijkingsprogramma of een buitenschools verrijkingsprogramma (bijv. het #verruimjebliq programma van @talenten.club). Dit maakt het verschil voor het uitbouwen van een stevige identiteit en competent gevoel van eigenwaarde van deze Matilda.

Moraal van het verhaal

Don’t judge a book by its cover. Elk kind heeft talent. Soms verborgen en ongekend. Met elk een ander verhaal, dat verdiend gelezen te worden. Dat er binnen de groep (hoog)begaafden verschillende personages, genres en plotwendingen zijn. Dat de verhaallijn van o.a. (hoog)begaafde meisjes afwijkt van dat van (hoog)begaafde jongens. Dat ze anders omgaan met hun talenten en kwaliteiten. Ze deze vaker verborgen houden door op te gaan in de massa. Ze eerder geneigd zijn hun mentale energie te stoppen in het tot stand brengen van sociale relaties dan (schoolse) prestaties. Tot ze in een spagaat komen te zitten. Als een te ver opengeslagen boek met spanning op de rug.

Gelukkig zie ik steeds meer (hoog/dubbel/uitzonderlijk)begaafde Matilda’s in de praktijk. Ik ben dankbaar dat ik een tijdje mag (mee)lezen en inspelen op de ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoefte. Samen schrijven we je eigen verhaal van persoonlijke groei en talent ontwikkeling. 

Wat is jouw verhaal? Of wil je weten wat je kunt doen om het ongekende talent van vermoedelijke of (hoog)begaafde Matilda’s aan te spreken? Kom gerust eens op verhaal 🙂

Liefs van Margarita

Strongwilled

Ongekend strong-willed: rebels & regels, reden en relatie

Waar komt dít nu weer ineens vandaan?! Verandert je lieve, meegaande, brave engel ook wel eens plotseling in een ongekend ongeduldige, driftige, tegendraadse bengel? 

Rebels en regels…

Heb je een prachtig temperamentvol kind met een sterke wil? Weet je kind héél goed wat het wel of niet wil? Leeft het koppig volgens zijn of haar eigen regels en zet het álles op álles om deze – creatief – passend voor hem of haar te laten zijn? Lijkt er geen einde te komen aan de volhardende argumenten- en onderhandelstroom? 

Tja, rebelse bengels en regels…

Als ouder van een strong-willed kind herken je dit wellicht. Baal je als een stekker als het voorkomt. Laat je je misschien ook meezuigen in (macht)strijd of negativiteit van je snel gefrustreerde kind of inflexibele tiener. Niet vreemd. We zijn immers allemaal mensen en reageren – net als je kind – vanuit emotie en gevoel. 

… reden en relatie

Soms, zwaar vermoeid en ‘feeling out of options’ laten we ons verleiden tot het ‘omdat ik het zeg!’ Want wie heeft het hier nu voor het zeggen?! Wars van elke vorm van autoriteit weet je, dat er dan pas écht donder in de lucht hangt. En waar is die bliksemafleider wanneer je h’m nodig hebt?!

Kinderen met een sterk willetje willen graag zelf verantwoordelijk zijn, leren door ervaring (niet door strijd of straf) en ja, hebben een hekel aan moeten, zonder goede reden of keuze. Ook al zoeken ze – fijngevoelige spanningsmeters als ze zijn – je aandacht en grens op; probeer te luisteren, door te vragen en behoud de relatie door communicatie. Gebruik creativiteit, een open houding en humor. Is er rust en ruimte? Geef dan ook aan dat er ook niet-onderhandelbare momenten zijn en maak deze bijvoorbeeld zichtbaar middels een samen gemaakte poster.  

Kortsluiting

Bij strong-willed kinderen slaan soms figuurlijk ‘de stoppen door’, wanneer er sprake is van achterliggende stress, overprikkeling of een mismatch tussen behoeften en verwachtingen. Door een gevoel van angst, spanning, frustratie, onmacht of onbegrip ontstaat er als het ware ‘kortsluiting’ van top tot teen. Van woedend slaan, schoppen, stampen, smijten tot ongekende verbale tirades of algehele weerstand. Er is een stop in het – denken en doen – contact. 

Dol op beeldspraak benader ik het ‘kortsluiting’-moment bij een strong-willed kind in de aard van dit elektrische verschijnsel. Kortsluiting ontstaat, in een zin gezegd, als de polen van een spanningsbron met elkaar wordt verbonden zonder weerstand. Wanneer de stroom een korte weg met weinig weerstand vindt zal het die weg kiezen. De enorme stroomsterkte die dan optreedt kan voor overbelasting of oververhitting zorgen.

In het licht van een kind met een sterke wil lijkt er hetzelfde te gebeuren. Als het willen (de plus) en het moeten (de min) bij een onverwacht of spannend moment samenkomen, zonder het nog te kunnen (weerstand) kiest een kind met een sterke wil, liever de korte weg: het kunnen vechten, vluchten of verstijven. Het ontstane onvermogen hangt dikwijls samen met nog niet optimaal ontwikkelde uitvoerende vaardigheden, (hoog)gevoeligheden of ongekende talenten en nog niet herkende asynchrone ontwikkeling. Want ook al begrijpt je kind het allemaal prima, het betekent niet automatisch dat het er ook – zonder hulp en handvatten – mee om kan gaan. Stop daarom het contact niet: zoek verbinding en maak aansluiting bij kortsluiting.

EmPOWERment van strong-willed kinderen

Heb je een prachtig temperamentvol kind met een sterke wil? Wat een geluk! Ja, het geeft misschien extra uitdaging en is geen kant en klaar recept, maar met empowerment krijgt je kind meer grip op hun eigen situatie en omgeving. Voelt het zich zelfverzekerd, krachtig en vol energie. Kent het zijn of haar talenten en weet deze ook te benutten. Durft het naar nog minder ontwikkelde kwaliteiten of vaardigheden te kijken en er iets mee te doen. En leert het doelen te bereiken waarvan ze eerst dachten deze niet te kunnen bereiken. 

Talenten.club is een coach- en begeleidingspraktijk voor kinderen en jongeren met ongekend talent. Elk kind heeft talent en een eigen recept, soms verborgen en ongekend. Samen streven we naar empowerment. Door passende uitdaging en warme begeleiding, humor en spel- en werkvormen worden de eigen(wijs)heid en talenten van het kind benut en zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zichzelf weer zien voor wie ze zijn. Verruim je blik en maak van geluk een gewoonte!

#talentenclub #verruimjeblik #ongekendtalent #maakvangelukeengewoonte #strongwilled #hooggevoelig #hoogbegaafd #eigenwijsheid #strongwilled #vanuithetkind #uitdaging #empowerment #ouderschap