Tag Archief van: andersdenken

Strongwilled

Ongekend strong-willed: rebels & regels, reden en relatie

Waar komt dít nu weer ineens vandaan?! Verandert je lieve, meegaande, brave engel ook wel eens plotseling in een ongekend ongeduldige, driftige, tegendraadse bengel? 

Rebels en regels…

Heb je een prachtig temperamentvol kind met een sterke wil? Weet je kind héél goed wat het wel of niet wil? Leeft het koppig volgens zijn of haar eigen regels en zet het álles op álles om deze – creatief – passend voor hem of haar te laten zijn? Lijkt er geen einde te komen aan de volhardende argumenten- en onderhandelstroom? 

Tja, rebelse bengels en regels…

Als ouder van een strong-willed kind herken je dit wellicht. Baal je als een stekker als het voorkomt. Laat je je misschien ook meezuigen in (macht)strijd of negativiteit van je snel gefrustreerde kind of inflexibele tiener. Niet vreemd. We zijn immers allemaal mensen en reageren – net als je kind – vanuit emotie en gevoel. 

… reden en relatie

Soms, zwaar vermoeid en ‘feeling out of options’ laten we ons verleiden tot het ‘omdat ik het zeg!’ Want wie heeft het hier nu voor het zeggen?! Wars van elke vorm van autoriteit weet je, dat er dan pas écht donder in de lucht hangt. En waar is die bliksemafleider wanneer je h’m nodig hebt?!

Kinderen met een sterk willetje willen graag zelf verantwoordelijk zijn, leren door ervaring (niet door strijd of straf) en ja, hebben een hekel aan moeten, zonder goede reden of keuze. Ook al zoeken ze – fijngevoelige spanningsmeters als ze zijn – je aandacht en grens op; probeer te luisteren, door te vragen en behoud de relatie door communicatie. Gebruik creativiteit, een open houding en humor. Is er rust en ruimte? Geef dan ook aan dat er ook niet-onderhandelbare momenten zijn en maak deze bijvoorbeeld zichtbaar middels een samen gemaakte poster.  

Kortsluiting

Bij strong-willed kinderen slaan soms figuurlijk ‘de stoppen door’, wanneer er sprake is van achterliggende stress, overprikkeling of een mismatch tussen behoeften en verwachtingen. Door een gevoel van angst, spanning, frustratie, onmacht of onbegrip ontstaat er als het ware ‘kortsluiting’ van top tot teen. Van woedend slaan, schoppen, stampen, smijten tot ongekende verbale tirades of algehele weerstand. Er is een stop in het – denken en doen – contact. 

Dol op beeldspraak benader ik het ‘kortsluiting’-moment bij een strong-willed kind in de aard van dit elektrische verschijnsel. Kortsluiting ontstaat, in een zin gezegd, als de polen van een spanningsbron met elkaar wordt verbonden zonder weerstand. Wanneer de stroom een korte weg met weinig weerstand vindt zal het die weg kiezen. De enorme stroomsterkte die dan optreedt kan voor overbelasting of oververhitting zorgen.

In het licht van een kind met een sterke wil lijkt er hetzelfde te gebeuren. Als het willen (de plus) en het moeten (de min) bij een onverwacht of spannend moment samenkomen, zonder het nog te kunnen (weerstand) kiest een kind met een sterke wil, liever de korte weg: het kunnen vechten, vluchten of verstijven. Het ontstane onvermogen hangt dikwijls samen met nog niet optimaal ontwikkelde uitvoerende vaardigheden, (hoog)gevoeligheden of ongekende talenten en nog niet herkende asynchrone ontwikkeling. Want ook al begrijpt je kind het allemaal prima, het betekent niet automatisch dat het er ook – zonder hulp en handvatten – mee om kan gaan. Stop daarom het contact niet: zoek verbinding en maak aansluiting bij kortsluiting.

EmPOWERment van strong-willed kinderen

Heb je een prachtig temperamentvol kind met een sterke wil? Wat een geluk! Ja, het geeft misschien extra uitdaging en is geen kant en klaar recept, maar met empowerment krijgt je kind meer grip op hun eigen situatie en omgeving. Voelt het zich zelfverzekerd, krachtig en vol energie. Kent het zijn of haar talenten en weet deze ook te benutten. Durft het naar nog minder ontwikkelde kwaliteiten of vaardigheden te kijken en er iets mee te doen. En leert het doelen te bereiken waarvan ze eerst dachten deze niet te kunnen bereiken. 

Talenten.club is een coach- en begeleidingspraktijk voor kinderen en jongeren met ongekend talent. Elk kind heeft talent en een eigen recept, soms verborgen en ongekend. Samen streven we naar empowerment. Door passende uitdaging en warme begeleiding, humor en spel- en werkvormen worden de eigen(wijs)heid en talenten van het kind benut en zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zichzelf weer zien voor wie ze zijn. Verruim je blik en maak van geluk een gewoonte!

#talentenclub #verruimjeblik #ongekendtalent #maakvangelukeengewoonte #strongwilled #hooggevoelig #hoogbegaafd #eigenwijsheid #strongwilled #vanuithetkind #uitdaging #empowerment #ouderschap