Blog

Kindercoach op school

Ieder kind zit weleens wat minder lekker in z’n vel, dat hoort bij opgroeien. Maar als een kind langere tijd verdrietig, boos, angstig of onzeker is, dan is dat heel vervelend. Soms ontstaan er hierdoor uitdagingen op het gebied van leren, opvoeding en gedrag of op sociaal-emotioneel vlak. Een kindercoach op school biedt nèt dat steuntje in de rug dat voor een kind nodig kan zijn om de wereld te kunnen herstructureren. Of om de wereld beter te leren begrijpen. Of misschien om weer vat te krijgen op de wereld.

Wat doet een kindercoach op school?

Een kindercoach biedt hulp voor kinderen, tieners, ouders en leerkrachten als er een vraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp. Als een kind moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit, kan een kindercoach helpen. Bijvoorbeeld bij het aanleren van sociale vaardigheden of het omgaan met gevoelens.

De kindercoach op school heeft een positieve werkwijze en werkt oplossingsgericht. We kijken en werken vanuit de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. Hulp van een kindercoach heeft vaak een gunstige invloed op een kind (en omgeving), waardoor het lekkerder in z’n vel komt te zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan.

Wanneer schakel je een kindercoach in?

Je kunt bij ons terecht als je als ouder of leerkracht veranderingen in gedrag of ontwikkeling van het kind ziet, je er zorgen over maakt of gedragingen wilt duiden. Hieronder een aantal vaak voorkomende situaties:

 • Faal/succesangst of angst
 • Boosheid, frustratie of woedeaanvallen
 • Verdriet of veel piekeren
 • Moeite met emoties uiten of met (in)slapen
 • Onzekerheid, verlegenheid of perfectionisme
 • Buikpijn of hoofdpijn zonder lichamelijke oorzaak
 • (Hoog)begaafdheid
 • Onderpresteren
 • Uitdagingen op gebied van leren, concentratie of onrust
 • Hooggevoeligheid
 • Pestgedrag of gepest worden
 • Na de scheiding van ouders of verhuizen
 • Na het overlijden van een dierbare

Oplossingsgericht

De kindercoaches van Talenten.club werken praktisch, toekomst- en oplossingsgericht. Oplossingsgericht werken betekent dat we samen met alle betrokkenen de gewenste toekomst beschrijven, inzien wat succesvol was in het verleden, waarderen van aanwezige kwaliteiten en meer doen van dat wat werkt. We gaan dus uit van bereikte successen, competenties en mogelijkheden in plaats van uitgaan van problemen en onvolkomenheden.

Meer weten? Download gerust onze kindercoach op school folder of mail ons op info@talenten.club of bel op 06-22041978.