Blog

Invloed van motoriek en reflexen op schoolse prestaties

Vele onderzoeken uit de ontwikkelingspsychologie laten zien dat de motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling niet los van elkaar bekeken kunnen worden. Om cognitieve (schoolse) taken goed te kunnen uitvoeren hebben we een goed werkend lichaam nodig. Daarom kijkt Talenten.club verder, om te zien waarom het er soms niet uit lijkt te komen.

Wist je dat…

…visuele blokkades en niet-geïntegreerde reflexen direct invloed hebben op houding, gedrag en leerprestaties? Dit merk je aan:

 • problemen met lezen, schrijven of rekenen (dyslexie en dyscalculie)
 • vertraagde informatieverwerking
 • onrust of hyperactiviteit, ADHD of ADD
 • overgevoelig voor aanraking (bv. labels en naadjes)
 • snel overprikkeld en oververmoeid
 • moeite met in- of doorslapen
 • bedplassen, moeite met zelf aankleden
 • onhandig of onbenullig zijn in beweging, snel vallen
 • moeite met fijne motoriek, zoals pengreep
 • slechte schrijfhouding (bijv. met gezicht op tafel liggen met schrijven, W/M zit)
 • sterke emoties bij gewone gebeurtenissen (bang of boos)
 • niet stil kunnen zitten of stil zijn
 • slechte concentratie
 • snel gefrustreerd, bang of boos zijn, weinig zelfvertrouwen

Wil je als ouder, leerkracht of schoolteam meer weten over de invloed van motoriek op schoolse prestaties maar vooral actief aan de slag met je kind of leerlingen? Neem dan contact op met de kindercoach van Talenten.club Je maakt kennis met de relatie en invloed van mindset, visuele blokkades en over- of onder actieve reflexen op schoolse prestaties, je krijgt blik verruimende inzichten en concrete handvatten om actief aan de slag te gaan. Voelen, denken & doen!


De talenten.club is gecertificeerd FON visueel screener&trsainer en heeft de INPP Nederland reflexintegratie training (Eerst bewegen, dan leren) met succes afgerond. Maak gerust een afspraak voor een screening via Talenten.club

Meten is weten. Lees meer over visuele blokkades in het blog Dyslexie of fixatie disparatie?

Meer weten over motoriek of de onderzoeken uitgevoerd door Radboud Universiteit Nijmegen:

De relatie tussen motorische, cognitieve en schoolse vaardigheden – Eefje van Leeuwen

Rekenprestaties: de invloed van motoriek en executieve functies – Inge Straaten