Didactisch onderzoek

Heb je als ouder wel eens bij het consultatiebureau gezeten omdat je kind gevraagd wordt iets te doen maar acuut weigert? Het thuis bouwwerken met Kapla of Lego maakt, maar daar nog geen blokje op elkaar zet? Op het kinderdagverblijf te horen gekregen dat je kind zo grappig met ‘dure woorden’ spreekt? Kan je kind al lezen maar komt het op school maar niet uit een instructiegroepje? Vraag je jezelf ook wel eens af waarom je kind niet laat zien wat het kan? Elk kind heeft talent. Soms verborgen en ongekend. Een didactisch onderzoek geeft meer inzicht.

Verborgen talenten

Een kind kan soms héél knap, zijn of haar ongekende talenten verborgen houden door:

Vader over zijn 6 jarige dochter:

Ze kon al sommen tot 100 uit haar hoofd voordat ze naar school ging. Nu doet ze alleen sommetjes tot 20 en rekent ze die op haar vingers uit!

Moeder over haar 5,5 jarige zoontje:

Hij las thuis vlot met 4 jaar en nu leest hij ‘bal’ ineens weer met losse letters: buh – ah – l.

Moeder over haar zoon:

Ik vergeet nooit dat hij als 5 of 6 jarige een keer zei: ‘ik snap nu waarom de juf mij nooit een beurt geeft, ze denkt dat ik het niet kan…’

Geluk en Gewoonte

Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande hindernissen ook bij volwassenen terug te vinden zijn. Door onze eigen blik steeds te verruimen, door een open houding en samen werken, worden verborgen talenten weer zichtbaar voor het oog.

Kind in kaart

Om frustraties, maar ook verveling (bore out), onderpresteren een gehavend/laag zelfbeeld, gedragsuitdagingen of misdiagnoses te voorkomen kan het helpen om op een juiste wijze didactisch onderzoek te verrichten.

Inzicht in uitingen van een kind zijn essentieel voor de signalering en begeleiding van kinderen. Voor elk kind maar juist ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (vermoedelijke) hoogbegaafdheid.

Taakaanpak in beeld

Meer zicht krijgen op het leerniveau en taakaanpak van je kind? Dan kan een didactisch onderzoek (doortoetsen) zinvol zijn.

Via een didactisch onderzoek brengen we onder andere de ontwikkelingsvoorsprong, werkhouding, eventuele hiaten en leeruitdagingen in kaart. Het didactisch niveau bepalen is één ding. En nodig om het kind op de juiste wijze aan te spreken. Het geeft concreet zicht op de onderwijsbehoeften van je kind. Is er sprake van een voorsprong dan kun je denken aan versnellen en/of het compacten van de lesstof en het aanbieden van meer uitdagende opdrachten (verrijken). Wordt er een achterstand of leerbelemmering gesignaleerd dan kan juist extra hulp, begeleiding, oefening of doorverwijzing noodzakelijk zijn.

Bij Talenten.club vinden juist ook de taakaanpak interessant. Die brengen we zo goed mogelijk in beeld voor kind, ouders en school. Welke strategieën hanteert het kind? Zijn dit handige strategieën? Wat is de aanpak? Leest het kind eerst de hele som voordat het begint met rekenen? Maar ook het zelfvertrouwen, motivatie, mindset, het doorzettingsvermogen en de reactie op instructie of extra hulp brengen we in beeld.

Werkwijze

Geen één kind is hetzelfde. We nemen dan ook alle tijd voor uw kind tijdens het didactisch onderzoek (doortoetsen). Door middel van de Schoolvaardigheidstoetsen van Teije de Vos e.a. brengen we het didactisch niveau en de taakaanpak in beeld. Deze Schoolvaardigheidstoetsen zijn goedgekeurd door de COTAN. De toetsen meten dezelfde didactische vaardigheden als de CITO-toetsen, alleen is de talige context veelal weggelaten. Dit is voor veel – creatieve, beelddenkende en hoogbegaafde – kinderen fijn. Vaak denken ze complex. De context leidt dan regelmatig tot verwarring wat weer verkeerde antwoorden kan opleveren.

Aan de hand van observaties en de resultaten geven we uitgebreid advies en begeleiding aan kind, ouders en school. En praktische tips over opvoeding en onderwijs. Vraag gerust informatie aan via info@talenten.club