Blog

Coaching in Coronatijd

Zelftoetsen-nutennoodzaak-1.PNG

Stipt 15.00 uur verschijnt Anne in mijn beeldscherm. De normaal vrolijke, temperamentvolle en nooit-om-een-praatje-verlegen-zittende 15 jarige kijkt me gelaten aan. De bijna 2 weken thuiszitten en schoolsluiting – naar aanleiding van de Corona maatregelen – hebben duidelijk sporen achtergelaten…coaching in coronatijd.

Zorgen en gemis

Ze vertelt dat thuis iedereen nog gezond is, maar dat ze voelt dat haar ouders zich zorgen maken over haar opa en oma. Ze mist haar vriendinnen, het sporten en school. Ik moest me vooral niet vergissen: want het huiswerk en de toetsen (voor een cijfer) mist ze niet. Ze verduidelijkt dat ze de levendigheid van school mist. Het contact met leerlingen, docenten, conciërges…, de bel, het rumoer in de gangen bij klaswisselingen, de gezelligheid in de pauzes, het broodje uit de kantine, het tussenuur door lesuitval en het samen van en naar school fietsen.

Vastzitten in gedachten en gevoelens

Natuurlijk spreekt ze haar vriendinnen nog via FaceTime, ‘sport’ ze achterbuiten met haar broer en zusje, laat ze de hond uit en heeft ze elke dag wel een online les. Wat ze lastig vindt is de onzekerheid, het wegvallen van structuur en dagritme en de beperkte bewegingsruimte. Het niet kunnen gaan en staan wanneer en waar je wilt. Ik vraag haar of ze haar gevoel kan beschrijven. Ze omschrijft haar onbestemde en beklemmende gevoel als ’…een soort gevangen zitten, alleen dan anders.’ 

Nut, noodzaak en motivatie 

Ze vervolgt: de online lessen zijn wel oké en soms grappig, maar de camera mag niet aanstaan en het geluid ook niet. Blijkbaar stoort dat, zegt ze. Ze mist de gezichten van klasgenoten. De interactie. Je kijkt, luistert, mag vragen stellen en logt weer uit. Als er al een andere online les is, is het een paar uur later en soms heeft ze wel vijf lesuren achter elkaar. Het maak- en leerwerk is ‘saai’, soms ’moker’ veel, bij andere vakken juist weer weinig en ineens ‘hele andere opdrachten dan anders’. In stilte vraag ik me af of het leerdoel duidelijk is. Anne mist overzicht in leren (rode draad van leren) en vraagt zich somber en futloos af wat het nut is want ‘het wordt toch niet getoetst.’ 

Ze vindt het moeilijk om zich thuis, waar ze de hele dag al is en eerder haar ‘rustpunt’ was na een drukke schooldag, te concentreren en te motiveren voor haar leerwerk. Het gaat niet zo lekker. Ze beseft dat ze het leerwerk aan het uitstellen is… 

Op school zorgen de wisselingen voor (actieve en communicatieve) onderbrekingen. Ze heeft wel een planning en neemt thuis heus wel pauzes, ‘oke, misschien iets te gemakkelijk’ vindt ze omdat er toch geen controle is. Elke dag lijkt hetzelfde. Het is steeds dezelfde omgeving, mensen en gesprekken. ‘Alles gaat over Corona, het lijkt wel of we niets meer meemaken, alsof alles stilstaat.’ 

Omdat het leren niet zo lekker gaat, weet ze niet of ze iets ook echt kent en maakt zich daarom ook druk over het overgaan. ‘De toetsweek gaat niet door en ik wilde juist mijn Engels en Economie nog ophalen. Hoe moet dat straks dan? Dan moet ik zeker heel veel toetsen maken?’ 

Toetsen een haat – liefde verhouding 

Toetsen, we hebben er een haat-liefde verhouding mee. We kunnen niet met en zonder lijkt het. Anne geeft enerzijds aan dat ze een hekel heeft aan het toetsen, aan het einde van een blok of lesperiode. Het maakt het definitief en geldt vaak als een eindoordeel en bepaalt of je overgaat of niet. 

Tegelijkertijd merkt ze, in deze verwarrende en onrustige tijden, dat het toetsen zijn die haar ‘bij de les houden’ ofwel er voor zorgen dat ze het leerwerk niet gaat uitstellen en haar kennis kan toetsen. 

Voor Anne helpt het als toetsen ingezet worden om van te leren ook vaak formatieve, tussentijdse toetsen genoemd. Het gaat om dezelfde toetsen waar Anne juist een hekel aan heeft, alleen worden deze anders ingezet: niet om een (eind-)oordeel uit te spreken maar als feedbackmoment en om een leerling juist inzicht in het eigen kunnen te geven (Dirkx, 2014). Een tussentijdse kennis-toets, een prima leerstrategie. 

Verruim je blik

Anne is, net als vele andere ongekende talenten, zich zeer bewust van alles wat zich momenteel in de wereld afspeelt. Het is zo mooi en fijn dat ze haar gevoelens, zorgen en vragen uit. Ik ben haar dankbaar dat ze dit met me deelt. 

We besluiten om de cirkel van nú, met niet-helpende gedachten te doorbreken. Ik vraag haar een blanco A4 of kladblok te pakken, een pen en eventueel wat stiften of kleurpotloden. Aan de hand van een eenvoudige Venn diagram krijgt Anne een stukje inzicht in haar leven en leren voor en ín Coronatijd. Een Venn diagram helpt en triggert kinderen met logisch nadenken (analytisch denkvermogen) en metacognitieve vaardigheden. Voor de overeenkomsten bedenken we samen oplossingen waar we wél invloed op hebben. 

IMG_2062.jpg

Verbinding – op afstand dichtbij zijn

Anne is lekker op dreef, ik zie haar opfleuren. Blij en enthousiast door deze coaching-op-afstand ‘break’, het sparren, een (ander) luisterend oor, een ander gezicht, gedachten ordenen, andere vragen, anders denken en doen. Ik geniet ervan en tegelijk besef ik dat als ze tegenover me zou zitten ik haar even fysiek had aangeraakt. Van geluk, als aanmoediging en bedankje voor haar inzet en dat ze er voor open staat. Ze kijkt even in de camera en trakteert me op een warme glimlach als ik mijn gedachte hardop met haar deel. Voor nu blijft het bij een verbale (en non-verbale) digitale aanmoediging. Grappig hoe we elkaar opladen. Hoe je energie kunt voelen stromen. Dit is verbinding. In Coronatijd: op afstand dichtbij zijn. 

Denken in oplossingen

Benieuwd naar enkele van onze ideeën, proactieve gedachten, en oplossingen? Misschien zit er iets voor je bij.

Communicatie

 • vragen stellen 
  • per online les 2-3 vragen bedenken over de lesstof en ten minste 1 vraag stellen aan de docent
  • vragen of iedereen camera aan wil zetten bij online lessen
  • bij avondeten elkaar bevragen waar een ieder mee bezig is geweest en wat hen bezig hield vandaag
 • huiswerk maken terwijl beste vriendin(nen) ook online zijn (‘online huiswerk klas’)
 • als je ergens mee zit (toetsen, overgaan e.d.) vraag of gedachte neerleggen bij je mentor, ouder, vriendin of coach
 • vaker facetimen met vriendinnen (online samen film kijken), familie of even een appje sturen 
 • even dagelijks bijkletsen met mama of papa
 • tijd nemen met gezamenlijk ontbijt, lunch, theetijd en avondeten
 • taart bakken of iets koken met broer of zusje
 • dagboek bijhouden
 • ouder of een ander als buddy vragen om te helpen als er sprake is van moetivatie in plaats van motivatie (bij moeite met doorzetten)
 • spelletjes spelen met familie (Hints) of de hond
 • samen (puber en coach) wekelijks sparren via Zoom

Bewegen

 • sportieve week challenge met gezin
 • wandelen met de hond
 • achterbuiten voetballen met papa of broer en zusje

Ritme en planning

 • lief zijn voor jezelf en deze tijd ook gebruiken voor je dromen en rust
 • rustplekje in huis zoeken waar je je kunt terugtrekken (energie opdoen)
 • post it overzicht maken (planning niet overvol maken – wat te doen, waar ben je mee bezig en wat is af?)
 • balans tussen eigentijd, ontspanningstijd, schooltijd, gezondheid en beweegtijd, samentijd en bedtijd

Kennis/toetsen 

 • diagnostische toetsen maken en controleren
 • leerdoelen uit lesboek helder hebben en kunnen beantwoorden
 • docent om formatieve, tussentijdse oefentoetsen vragen; zelfstandig door hoofdstuk heen, thuis open boek toets maken en docent om feedback vragen (backwards engineering en eigenaarschap: waar sta ik en wat moet ik nog leren)
 • per hoofdstuk zelf een toets opstellen met vraag en antwoord, feedback vragen aan docent of je vriendin ook een toets laten opstellen over hetzelfde hoofdstuk, uitwisselen, maken en controleren 

Het zijn rare tijden vol onzekerheden op zoveel verschillende vlakken. Vooral voor kinderen. Een ieder doet zo goed mogelijk zijn of haar best. Zoveel respect voor kinderen, ouders, docenten, scholen en vele anderen die al zoveel werk hebben verzet. Op een bescheiden wijze hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen.

Dirkx, K. (2014). Putting the Testing Effect to the Test. Why and When is Testing effective for Learning in Secondary School.

Publicatie in overleg met cliënt, om privacyredenen is de naam gefingeerd.

Fotocredits: freepik