Blog

Onderwijs glijbaan of ondersteunende klimwand?

Ben je ook dol op glijbanen? De spanning die je ervaart als je naar boven klimt. Het ‘on top of the world’ gevoel bij het bereiken van het hoogste punt en je de wind door je haren voelt gaan. Een kloppend hart als je gaat zitten en de ‘diepte’ inkijkt. De combinatie van opgewondenheid en enthousiasme als je met snelheid naar beneden roetsjt. En het triomfantelijke gevoel als je weer beneden staat en terug omhoog kijkt van waar je kwam: ‘Yes, I did it!’ 

Glijden in een speeltuin of attractiepark is werelds. Glijden op de glijbaan van het onderwijs geeft een heel ander gevoel. 

Met je schooladvies – gebaseerd op 8 jaar leerling inzicht – op zak, klim je enthousiast doch met een vleugje spanning de ladder van het voortgezet onderwijs op. Blij en vol positieve verwachtingen kijk je je nieuwe wereld in. Je zet af en… de glijbaan lijkt anders te verlopen dan gedacht. Soms ga je lekker snel, soms hobbelig of heel stroef. Blokkeer je of kom je zelfs vast te zitten. Het maakt je bang, (faal)angstig en onzeker. Wat moet je doen? Hoe moet je het doen? De druk neemt toe, je ontwikkelt stress want het einde van de – 40/41 schoolweken – glijbaan komt er aan. Je komt tekort… 

Nog menig scholier met ongekend talent stroomt een niveau af. Dikwijls komen ze daarbij terecht in een negatieve spiraal(glijbaan). Verdriet, machteloosheid, een gevoel van weinig toekomstperspectief maken zich meester van hen. Want plannen of doelen voor (tussentijds) opstromen zijn vaak niet aan de orde, past niet en de beoogde effecten van afstromen zijn (net als zittenblijven) ongunstig, weinig hoopgevend of oplossend. 

‘Afstromen van leerlingen in het voortgezet onderwijs is een belangrijke voorspeller voor lagere schoolprestaties. Hoe eerder de leerling afstroomt, hoe groter deze samenhang is. Hoewel er geen onderzoek is gevonden met directe metingen van motivatie bij leerlingen die afstromen, kunnen we aannemen dat competentiegevoel van leerlingen die afstromen nog voor het daadwerkelijke afstromen afneemt. Wanneer de leerling daadwerkelijk is afgestroomd blijkt dat dit competentiegevoel tijdelijk toeneemt (Big-fish- little-pond effect https://talenten.club/big-fish-little-pond-als-een-vis-in-het-water/).’ 

In de praktijk zie ik regelmatig scholieren die er cijfermatig of overgangstechnisch zeg maar ‘spannend’ voorstaan. Hierdoor hun toekomst dromen of vakkenpakketkeuzes moeten bijstellen. De impact op hiervan op hun zelfvertrouwen, motivatie, de gevoelens en (prestatie)angsten die ze ontwikkelen, het geen idee meer hebben wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en hoe ze het kunnen bereiken. Gedesillusioneerd zijn geraakt. 

Dit doet wat met me. En ook met anderen. Het maakt gelukkig dat we samen werken. Zoeken naar oplossingen. Immers geen enkel kind ontwikkelt zich op alle ontwikkelingsgebieden gelijkmatig, waarbij de verschillen tussen fysieke, emotionele en cognitieve ontwikkeling bij (hoog)begaafden juist groot zijn (asynchrone ontwikkeling). Dit heeft effect op de executieve functies en/of (studie)vaardigheden. Het anders denken, doen en leren. In de omgang, aansluiting met anderen of passend lesaanbod en uitleg. Waarbij we de (sociale en emotionele) gevolgen van Corona, online lessen of thuissituaties niet mogen onderschatten.

Het motiveert me om ongekend talent handgrepen te bieden om weer (zorgeloos) op te klimmen. Persoonlijk te laten groeien en te floreren. Hierbij verschillende klimroutes gevend, als een ondersteunende klimwand.

Laten we van afstromers of zittenblijvers geen uitvallers of thuiszitters maken. 

Liefs, Margarita

Bronnen: 

Kennisrotonde. (2020). Wat is het effect van het laten afstromen van vo- leerlingen voor hun verdere schoolprestaties en motivatie? (KR. 801) Den Haag: Kennisrotonde

Oudervereniging Balans (2020): ‘Nederland telt geen 4000 maar > 15.000 thuiszitters’. 

#samen #ongekendtalent #andersdenken #hoogbegaafd #scholieren #ontwikkeling #onderwijs #opvoeding #coaching #talentenclub # deeigenwijze

Read more

Het verborgen en ongekende talent van Matilda’s

Ken je het verhaal van Matilda, van Roald Dahl? Matilda, de snelle en slimme denker met verborgen ongekende talenten. Ze is hooggevoelig, creatief, lekker autonoom en heeft een enorme leer/leeshonger. Daarnaast heeft Matilda een verbazingwekkend vermogen om zich in te leven in mensen.

Het verborgen en ongekende talent van (hoog)begaafde Matilda’s

Al is er in eerste instantie onbegrip en een mismatch met haar omgeving, er is één persoon die Matilda zíet voor wie ze is. Die verder kijkt dan Matilda’s intelligentie en begrijpt dat ze onvoldoende voorzien wordt in haar psychologische basisbehoeften (relatie, autonomie en competentie). 

De sociaal gevoelige Matilda is geliefd bij haar klasgenoten, maar ontwikkelt met name met Lavender een ‘peer’ relatie op. Ook al wordt er gelobbyd voor versnelling -met compacten en verrijken- helaas wordt dat gezien als ‘verwennerij’ in plaats van noodzaak. Matilda – soms #uitdagendcreatief – moet vervelend genoeg in de eerste klas blijven.

Als het #aangepastsuccesvolle meisje op een dag zo boos wordt, vanwege een onrechtvaardige actie van het autoritaire schoolhoofd, ontdekt Matilda over een ánder verborgen talent te beschikken. Omdat haar mentale energie geen uitweg kan vinden, ontwikkelt ze een ongekend telekinetische talent. Ze kan de fysieke wereld om haar heen met haar verstand beïnvloeden. Dit maakt haar niet alleen nog unieker maar o zo prachtig #dubbelbijzonder! 

Hoewel Matilda verbaasd is over haar nieuwe vaardigheid en tegelijkertijd een beetje angstig; met begeleiding en oefening temt, omarmt en leert ze zelf haar ongekende talenten in te zetten om obstakels te overwinnen. 

In het boek-einde lezen we dat Matilda zich tot een #zelfsturendeautonome happy hoogbegaafde heeft kunnen ontwikkelen. Door de wisselwerking tussen persoonskenmerken en haar omgeving. Van verborgen naar geborgen talenten. Matilda voelt zich nu geliefd, gekend en gewaardeerd om wíe ze is en wordt uitgedaagd door de versnelling naar een hogere klas. Matilda’s telekinetische talent verdwijnt, naar verluidt omdat ze door de nieuwe lesstof en ontwikkelingsgelijken wordt uitgedaagd, waardoor ze haar #psyche volledig kan gebruiken. En… ze leeft nog lang en gelukkig.

Matilda’s in de praktijk

‘Margarita, ik word toch niet gek?’ Met grote bedenkelijke ogen kijkt deze 10 jarige ‘Matilda’ me aan. 

In de praktijk zie ik menig Matilda’s. En al zijn er ongeveer evenveel hoogbegaafde meisjes als jongens, om en nabij de puberteit lijken er voornamelijk meer (hoog)begaafde jongens te zijn. Daarna neemt het aantal (hoog)begaafde jongedames steeds verder af. Hoe dat dan vraag je je misschien af? Deels worden hun talenten verborgen door de ontwikkeling, maar ook door verwachtingen en interpretaties vanuit de omgeving. Het zal je niet verbazen dat deze Matilda’s nog wel eens over het hoofd worden gezien vanwege (sociale) aanpassing, perfectionisme, het conformeren aan de groep, keurig meedoen, helpen en weinig aandacht vragen of risico-vermijdendgedrag. 

Als het sociaal gewenste gedrag, het op de rem staan en het verder in disbalans raken met zichzelf ze opbreekt, uit het zich regelmatig in passief of teruggetrokken gedrag, een ‘vol hoofd’ ervaring, laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, stemmingswisselingen of klachten als buikpijn, hoofdpijn of angst-en stress. 

De prachtige Matilda die bij me zit, heeft zoveel gedachten, gevoelens, emoties, overdenkingen, afwegingen en onbeantwoorde vragen, dat ze meent dat ze haar verstand is verloren. 

Ik ken deze Matilda goed. Ze is verre van ‘gek’. Ze is ontzettend pienter, autonoom, sociaal gevoelig, inlevend, voorlijk en ongelooflijk creatief denkend. Bij me zit een (hoog)begaafd meisje met ongekende talenten. Deze lees- en leerhongerige, verbale Matilda met een olifantengeheugen, camoufleerde haar talenten als een sociale kameleon. Haar gedrag, denkwijze, humor en woordspelingen werden niet altijd begrepen. Het maakte dat ze zich anders voelde. 

Weliswaar kan deze Matilda geen voorwerpen verplaatsen of laten bewegen door zogenaamde menselijke ‘geestkracht’ maar ze heeft wel een talent voor #mentaliseren. Haar creatief denken en kunst om dingen écht voor zich te zien is een fantastisch ongekend talent. Tegelijkertijd kan het in sommige situaties en omstandigheden ook verwarring geven. Verdwaal je in je denken, stel je dingen soms erger of groter voor dan ze zijn. Niet ongewoon bij (hoog)begaafden.

Uitdaging en verbinding

Al vlot bleek haar in de eerdere groep ingezette compacten en verrijken door omstandigheden te zijn stopgezet. Ze paste zich aan maar tegelijkertijd verwarde het haar. Het versterkte het gevoel van onzekerheid en (faal)angst. Relatie, communicatie, uitdaging en verrijkende taken zijn nu eenmaal nodig. Als uitlaatklep voor al die creativiteit. In de vorm van een plusklas, een (online) verrijkingsprogramma of een buitenschools verrijkingsprogramma (bijv. het #verruimjebliq programma van talenten.club). Dit maakt het verschil voor het uitbouwen van een stevige identiteit en competent gevoel van eigenwaarde van deze Matilda.

Moraal van het verhaal

Don’t judge a book by its cover. Elk kind heeft talent. Soms verborgen en ongekend. Met elk een ander verhaal, dat verdiend gelezen te worden. Dat er binnen de groep (hoog)begaafden verschillende personages, genres en plotwendingen zijn. Dat de verhaallijn van o.a. (hoog)begaafde meisjes afwijkt van dat van (hoog)begaafde jongens. Dat ze anders omgaan met hun talenten en kwaliteiten. Ze deze vaker verborgen houden door op te gaan in de massa. Ze eerder geneigd zijn hun mentale energie te stoppen in het tot stand brengen van sociale relaties dan (schoolse) prestaties. Tot ze in een spagaat komen te zitten. Als een te ver opengeslagen boek met spanning op de rug.

Gelukkig zie ik steeds meer (hoog/dubbel/uitzonderlijk)begaafde Matilda’s in de praktijk. Ik ben dankbaar dat ik een tijdje mag (mee)lezen en inspelen op de ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoefte. Samen schrijven we je eigen verhaal van persoonlijke groei en talent ontwikkeling. 

Wat is jouw verhaal? Of wil je weten wat je kunt doen om het ongekende talent van vermoedelijke of (hoog)begaafde Matilda’s aan te spreken? Kom gerust eens op verhaal 🙂

Liefs van Margarita

#creatiefbegaafd #hoogbegaafd #ongekendtalent #hooggevoelig #asynchroneontwikkeling #twente #enschede #signaleren #compacten #verrijken #versnellen #beweging #meisjes

Read more

Ongekend strong-willed: rebels & regels, reden en relatie

Waar komt dít nu weer ineens vandaan?! Verandert je lieve, meegaande, brave engel ook wel eens plotseling in een ongekend ongeduldige, driftige, tegendraadse bengel? 

Rebels en regels…

Heb je een prachtig temperamentvol kind met een sterke wil? Weet je kind héél goed wat het wel of niet wil? Leeft het koppig volgens zijn of haar eigen regels en zet het álles op álles om deze – creatief – passend voor hem of haar te laten zijn? Lijkt er geen einde te komen aan de volhardende argumenten- en onderhandelstroom? 

Tja, rebelse bengels en regels…

Als ouder van een strong-willed kind herken je dit wellicht. Baal je als een stekker als het voorkomt. Laat je je misschien ook meezuigen in (macht)strijd of negativiteit van je snel gefrustreerde kind of inflexibele tiener. Niet vreemd. We zijn immers allemaal mensen en reageren – net als je kind – vanuit emotie en gevoel. 

… reden en relatie

Soms, zwaar vermoeid en ‘feeling out of options’ laten we ons verleiden tot het ‘omdat ik het zeg!’ Want wie heeft het hier nu voor het zeggen?! Wars van elke vorm van autoriteit weet je, dat er dan pas écht donder in de lucht hangt. En waar is die bliksemafleider wanneer je h’m nodig hebt?!

Kinderen met een sterk willetje willen graag zelf verantwoordelijk zijn, leren door ervaring (niet door strijd of straf) en ja, hebben een hekel aan moeten, zonder goede reden of keuze. Ook al zoeken ze – fijngevoelige spanningsmeters als ze zijn – je aandacht en grens op; probeer te luisteren, door te vragen en behoud de relatie door communicatie. Gebruik creativiteit, een open houding en humor. Is er rust en ruimte? Geef dan ook aan dat er ook niet-onderhandelbare momenten zijn en maak deze bijvoorbeeld zichtbaar middels een samen gemaakte poster.  

Kortsluiting

Bij strong-willed kinderen slaan soms figuurlijk ‘de stoppen door’, wanneer er sprake is van achterliggende stress, overprikkeling of een mismatch tussen behoeften en verwachtingen. Door een gevoel van angst, spanning, frustratie, onmacht of onbegrip ontstaat er als het ware ‘kortsluiting’ van top tot teen. Van woedend slaan, schoppen, stampen, smijten tot ongekende verbale tirades of algehele weerstand. Er is een stop in het – denken en doen – contact. 

Dol op beeldspraak benader ik het ‘kortsluiting’-moment bij een strong-willed kind in de aard van dit elektrische verschijnsel. Kortsluiting ontstaat, in een zin gezegd, als de polen van een spanningsbron met elkaar wordt verbonden zonder weerstand. Wanneer de stroom een korte weg met weinig weerstand vindt zal het die weg kiezen. De enorme stroomsterkte die dan optreedt kan voor overbelasting of oververhitting zorgen.

In het licht van een kind met een sterke wil lijkt er hetzelfde te gebeuren. Als het willen (de plus) en het moeten (de min) bij een onverwacht of spannend moment samenkomen, zonder het nog te kunnen (weerstand) kiest een kind met een sterke wil, liever de korte weg: het kunnen vechten, vluchten of verstijven. Het ontstane onvermogen hangt dikwijls samen met nog niet optimaal ontwikkelde uitvoerende vaardigheden, (hoog)gevoeligheden of ongekende talenten en nog niet herkende asynchrone ontwikkeling. Want ook al begrijpt je kind het allemaal prima, het betekent niet automatisch dat het er ook – zonder hulp en handvatten – mee om kan gaan. Stop daarom het contact niet: zoek verbinding en maak aansluiting bij kortsluiting.

EmPOWERment van strong-willed kinderen

Heb je een prachtig temperamentvol kind met een sterke wil? Wat een geluk! Ja, het geeft misschien extra uitdaging en is geen kant en klaar recept, maar met empowerment krijgt je kind meer grip op hun eigen situatie en omgeving. Voelt het zich zelfverzekerd, vol energie en krachtig. Kent het zijn of haar talenten en weet deze ook te benutten. Durft het naar nog minder ontwikkelde kwaliteiten of vaardigheden te kijken en er iets mee te doen. En leert het doelen te bereiken, waarvan ze eerst dachten deze niet te kunnen bereiken. 

Talenten.club is een coach- en begeleidingspraktijk voor kinderen en jongeren met ongekend talent. Elk kind heeft talent en een eigen recept, soms verborgen en ongekend. Samen streven we naar empowerment. Door passende uitdaging en warme begeleiding, humor en spel- en werkvormen worden de eigen(wijs)heid en talenten van het kind benut en zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zichzelf weer zien voor wie ze zijn. Verruim je blik en maak van geluk een gewoonte!

#talentenclub #verruimjeblik #ongekendtalent #maakvangelukeengewoonte #strongwilled #hooggevoelig #hoogbegaafd #eigenwijsheid #strongwilled #vanuithetkind #uitdaging #empowerment #ouderschap 

Read more

Asynchrone weergave

Als ik een sportieve uitspatting heb, wil ik wel eens op de Tacx trainer stappen. Wellicht bekend: een racefiets op zo’n smart fietstrainer waarop je ‘de straatstenen eruit kunt rijden’ en tegelijkertijd geen centimeter verzet. De fietstrainer kun je verbinden met speciale software en een ‘sociaal’ trainingsprogramma als – in mijn geval – Zwift. Om optimaal te genieten van het virtuele landschap verbind ik mijn telefoon met het TV scherm. Heel gemakkelijk via synchrone weergave. Eenmaal in cadans, maakt mijn brein nog steeds meer RPM dan mijn benen. 

asynchrone weergave
Asynchrone weergave

Van tijd tot tijd verloopt de weergave van mijn telefoon niet synchroon met het beeld op de televisie. Hapert, versnelt of stopt de beweging van het televisiescherm. Het brengt mijn koers-gedachten op asynchrone ontwikkeling. Bij kinderen, jongeren en volwassenen met ongekend talent verloopt de ‘weergave’ ook niet synchroon. Zijn er tempowisselingen in fysieke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling waarneembaar. Sterker nog, het is meer regel dan uitzondering bij hoogbegaafden. 

Asynchrone ontwikkeling

‘Hoogbegaafdheid is ‘asynchrone ontwikkeling’ waarin geavanceerde cognitieve vaardigheden en verhoogde intensiteit worden gecombineerd om innerlijke ervaringen en bewustzijn te creëren die kwalitatief verschillen van de norm. Deze asynchronie neemt toe met een hogere intellectuele capaciteit. Het unieke van hoogbegaafden maakt hen bijzonder kwetsbaar en vereist aanpassingen in opvoeding, onderwijs en begeleiding om zich optimaal te kunnen ontwikkelen’ (The Columbus Group, 1991).

Waar de meeste mensen zich relatief uniform ontwikkelen qua kalenderleeftijd en de mentale of intellectuele leeftijd, verloopt de ontwikkeling bij hoogbegaafden asynchroon. Ontwikkelen ze zich mentaal vaak sneller dan fysiek, sociaal en/of emotioneel. Waarbij geldt: hoe begaafder, hoe groter de verschillen. Hoogbegaafde kinderen of volwassenen met leerproblemen, gewoonlijk dubbel bijzonder of twice exceptionals (2E) genoemd, zijn het meest asynchroon bewegend in de ontwikkeling. Let op, asynchronie is geen competitief concept. Meer asynchronie is niet beter. De discrepanties in denken, gedrag en reacties líjken misschien abnormaal, maar zijn juist normaal voor begaafden. Zoals Alvarado (1989) schrijft: it is normal for the gifted to appear abnormal.

Ook al hoort asynchrone ontwikkeling bij hoogbegaafden/twice exceptionals, we leven in een samenleving waar ‘gelijkheid’ regeert. In de praktijk merk ik bij betrokkenen dat de onbalans – van binnen en buiten – die men ervaart door verwachtingen, normen, gemiddelden en/of over- of onderschatting van bepaalde aspecten in de ontwikkeling, regelmatig zorgt voor: frustraties, verwarring, teleurstellingen, misverstanden, spanningen, onzekerheden, angsten, verlegenheid, imposter syndroom, aanpassing, vervreemding, isolatie, negatief zelfbeeld of misdiagnoses. 

Asynchrone weergave: de verschillende leeftijden in mij

Hoe ‘ziet’ asynchrone weergave er uit? Er zijn voorbeelden te over, maar neem bijvoorbeeld je 2-jarige peuter. Cognitief en verbaal ver vooruit. Vindt sociaal en emotioneel makkelijk aansluiting bij zijn of haar 3 jaar oudere broertje of zusje en dito vriendjes. Echter, fysiek wil het net zo hard rennen maar kan het niet bijbenen. Gevolg: asfalt-eczeem. 

Of een 7-jarig hoogbegaafd schoolkind die praat als een volwassene, argumenteert als een advocaat en met gemak leest op middelbare school niveau. Reken taken uitvoert op groep 4 niveau en nog een fijne motoriek heeft op groep 2 niveau. Hierdoor frustraties ondervindt omdat het bij schrijven nog niet de motorische coördinatie en vaardigheden heeft.

De tiener/puber die intellectueel menig natuurkundig wonder begrijpt en weet te verklaren, maar bij het journaal kijken onverwacht ‘kinderlijk’ overstuur raakt omdat het nog niet het emotionele vermogen of controle heeft om met de impact van rampen als tornado’s en orkanen om te gaan. 

De begaafde brugklasser met dyslexie, die zich verveelt bij wiskunde en biologie omdat het te gemakkelijk is. Zich irriteert aan de saaie discussies in de klas, maar moeite heeft om lesboeken te lezen of boeken die passen bij de interesses en het begripsniveau. Bij toetsen tijd tekort komt. Door zowel het lezen als het te ver doordenken of bij vraagstellingen meerdere mogelijkheden ziet. Hierdoor onzeker wordt, slechte werkgewoontes ontwikkelt en afstroomt.

Een student met ongekend talent die bij colleges, opdrachten of scriptie schrijven verzandt in details omdat hij of zij in oplossingen denkt en graag eerst het grote geheel wil overzien (#topdown). Door asynchrone ontwikkeling nog worstelt met matige executieve functies als planning, organiseren, keuzes maken en/of hulp durven vragen. Hierdoor uitstelgedrag vertoont, studievertraging oploopt of motivatie voor de studie verliest.

Van jong tot oud(er) 

Asynchronie of asynchroniteit komt in de gehele levensloop voor, dus ook bij hoogbegaafde volwassenen. Soms wordt je asynchrone weergave gezien en gewaardeerd. Worden je soft skills en ‘jeugdige’ creatief vermogen om oplossingen te zien en te bedenken voor verschillende bedrijfsproblemen enthousiast ontvangen door je leidinggevende. Krijg je de kans het te implementeren en door te groeien, zonder frustraties. 

Soms niet. Worden dezelfde vaardigheden en vermogen om veerkrachtig en ’kinderlijk’ te blijven, anders geïnterpreteerd. Zorgden ze er juíst voor dat je de perfecte match bent voor die functie. Ketst het in het gesprek af omdat je niet als die ‘zwaargewicht’ overkomt. Omdat je ‘te jong’ oogt, door je verhoogde intensiteit ‘onvolwassen’ lijkt, atypisch reageert of door de vele gedachtensprongen verbaal van de hak op de tak lijkt te springen.

Asynchrone ontwikkeling is een dynamisch, complex construct. Naarmate je ouder wordt zul je er niet minder hinder van ervaren. Immers, of je nu jong of oud(er) bent, als ongekend talent blijf je een ander wereldbeeld hebben, anders denken en voelen, unieke probleemoplossende stijlen houden en een complexe en intense innerlijke omgeving ervaren. Het is misschien wel minder relevant. Omdat de ontwikkeling van volwassenen nu eenmaal niet zo tijd en prestatie gebonden is als bij kinderen. Omdat het ‘aanpassen’ je gemakkelijker afgaat? Of -naar ik hoop- je ‘cadans’ hebt gevonden en weet hoe je je oneven vermogens positief en even-wichtig kunt inzetten.

Asynchrone weergave

Aan je ‘tacx’ zitten

Het continu demarreren en lossen in intellectuele capaciteit, intensiteiten, ontwikkelingen en vaardigheden vallen voor jezelf en de omgeving niet altijd te rijmen. Ik zie menig kind stoeien met eigenwaarde en zelfbeeld. Zich overstuur afvragen ‘waarom kan ik niet gewoon normaal zijn?’ Ouders die het opvoeden van een hoogbegaafde kind en het schakelen in leeftijden als intens, uitdagend of vermoeiend ervaren. Verbaasde onderwijsinstellingen die de kwaliteiten en talenten van een leerling zo enorm zien uiteenlopen. En (hoog)begaafde (jong)volwassenen die zich ‘gevangen’ voelen. Trendsetters zijn, geen trendvolgers. Het gevoel hebben ‘te vroeg te zijn’ met ideeën die anderen nog niet zien of begrijpen. Zich daardoor ’raar’, onbegrepen of alleen voelen of gebrek aan voldoening in studie of werk ervaren. 

Hoe eerder je (hoog)begaafdheid en z’n ploegmaat asynchrone ontwikkeling bij jezelf, je kind, leerling of student (h)erkent, begrijpt en accepteert, hoe minder snel je aan je ‘tacx’ zit. Laten we daarom vooral een verruimde blik houden en beseffen en waarderen dat het voor ongekend talent van jong tot oud(er) normaal is om anders te zijn. 

Wil je meer weten over asynchrone weergave of napraten voor jezelf of een ander, neem gerust contact met me op. Meer lezen? Neem een kijkje op www.talenten.club

#asynchroneontwikkeling #asynchroneweergave #ongekendtalent #hoogbegaafdheid #twiceexceptionals #zelfbeeld #verruimjeblik #ontwikkelingspsychologie 

Read more

Rupsje nooitgenoeg: ongekend talent ‘lost in translation’

Rupsje nooitgenoeg. Wie kent h’m niet. Een prachtig verhaal van Eric Carle over de levenscyclus en ontwikkeling van een kleurrijk rupsje. Die van een kruipende, mollige rups verandert in een fladderende, tere vlinder. Schitterend…niet? Is het dan een overgevoeligheidsreactie van mijn kant of bekruipt jou ook een onaangenaam gevoel als iemand je zegt dat je een Rupsje nooitgenoeg bent? Alsof je lastig en veeleisend bent. Nooit tevreden. Ook al herken je je daar niet in, het geeft je wel een gevoel dat je liever doet terug kruipen in je cocon.

Het ongekende talent van Rupsje nooitgenoeg 

Het zet me aan het denken. Het is niet altijd wat het lijkt. Stel je wordt als hoogbegaafde, gelijk aan Rupsje nooitgenoeg, geboren met een énorme (leer)honger. Met ongekende nieuwsgierigheid bijt je je vast in een buffet dat leven heet. Je knaagt je vaardig door diepzinnige vragen. Je geniet intens van het gevarieerde menu van fruit en blaadjes maar ook kaas, taart, worst, ijs en zelfs een lolly. Je kunt er geen genoeg van krijgen. Niet verwonderlijk want het zijn jouw eigen(zinnige) ingrediënten voor je vlindertalent-in-wording-recept. 

Rupsje nooitgenoeg op dieet 

Er kan een moment komen dat je als onopvallend rupsje, op een groene bladeren dieet wordt gezet. Gelijk aan anderen. Aanvankelijk smaakt het prima (vooral dat ene andere groene blaadje) maar al snel merk je dat je er énorme hoeveelheden van moet eten om een beetje aan je trekken te komen. Want veel energie zit er in die bladeren niet, dus… ‘he was still hungry’. Omdat er niet altijd iets passends voorhanden is zul je het moeten doen met het basisingrediënt. Je wordt min of meer op dieet gezet, krijgt last van buikpijn of barst een aantal keer uit je vel. Kwetsbaar, lusteloos en onverzadigd trek je je terug in je cocon. Hoe graag Rupsje nooitgenoeg zich ook wil vol proppen, met een eenzijdig dieet kan ongekend talent zich niet ontpoppen. 

Is het een Rupsje nooitgenoeg of een Boekenwurm? 

Hoogintelligente Boekenwurmen en hoogbegaafde Rupsjes nooitgenoeg kunnen, op het eerste gezicht, op elkaar lijken. Ze zijn inderdaad klein en kronkelig. Ook qua naamgeving worden de twee wel eens verward; noemen we wormen rupsen en visa versa. Leeft nog steeds de gedachte dat een Rupsje nooitgenoeg een Boekenwurm is die over één onderwerp veel afweet, alles makkelijk af gaat, geen uitleg nodig heeft of altijd hoge cijfers haalt. Er ontstaan hardnekkige misverstanden als we appels met peren vergelijken of ons enkel focussen op cognitieve aspecten en de zijnskenmerken van Rupsjes nooitgenoeg negeren. 

Het moge duidelijk zijn dat dit Rupsje nooitgenoeg niet eet omdat het ontevreden is en nooit genoeg heeft. Rupsje nooitgenoeg heeft een enorm leerhonger en verlegt zijn creatieve grens graag verder dan een ‘normaal’, ‘gemiddeld’ of ‘eenzijdig’ fruit en bladeren menu. Neemt ‘lastig’ genoeg niet altijd alles voor zoete koek aan. Lijkt rigide in denken en doen in plaats van ‘gewoon even’ door de zure appel heen te bijten. Begeeft zich verwarrend genoeg in meerdere (leeftijd)fasen. Camoufleert het ongekende talent door onzekerheid, onderpresteren of een ontwikkelingsuitdaging. Kan overgevoelig reageren, zich intens uiten door zich ‘zomaar’ af te zonderen in z’n eigen coconnetje. Tot we beseffen dat het nu eenmaal in het aard van het beestje zit, hoe kan het zich anders ontwikkelen tót vlinder? 

Lost in translation

I think it’s a book of hope – you can grow up, flying into the world with your talents’. ‘Growing up can be very difficult. It’s a big secret, it’s a big challenge for children. I like to help the children along’ by Eric Carle (Waterstones, 2009). 

Hoe kan zo’n mooi en positief verhaal dan gevoelsmatig toch zo’n een negatieve klank hebben gekregen? Terug naar de bron. Het kinderboek werd uitgebracht met de titel The Very Hungry Caterpillar (Carle, 1969). Gewoon een verhaal over een hongerige rups. Carle verklaart ook niets anders dan de groei en ontwikkelbehoefte van het hongerige rupsje. 

Op de één of andere miraculeuze wijze is deze ‘zeer hongerige rups’ bij de vertaling in het Nederlands (1971) een beetje ‘lost in translation’ geraakt. De onbekende vertaler (Ligtvoet, 2006; Gouw, 2016) heeft, bedoeld of onbedoeld, in zijn communicatie een andere betekenis en perspectief aan het boek gegeven. En niet alleen door de titel vertaling. Want waar Carle steeds besluit met de constatering ‘but he was still hungry’, besloot de vertaler er in het Nederlands ‘maar genoeg had hij nog altijd niet’ van te maken. Hoe dan? Zelfs Google Translate, waar soms de meest bizarre Nederlandse vertaling uitrolt, vertaalt het als ‘maar hij had nog steeds honger’. Niet meer, niet minder. Heb je ook het gevoel dat er iets blijft knagen? 

Moraal van het verhaal

In de praktijk blijkt communicatie en daarmee de vertaling van een boodschap, vaak een moeilijkere vaardigheid dan we denken. Het kan mensen raken, bewegen en verbinden. Door verkeerde verwachtingen, onduidelijke afspraken of vage intenties kan het eveneens onbedoeld, onrust, ergernis of ander leed veroorzaken. 

Een Rupsje nooitgenoeg raakt ‘lost in translation’, wanneer het ongekende talent niet wordt gezien. Als het denken en doen onjuist vertaald wordt. Als alleen het gedrag van Rupsje nooitgenoeg wordt gelezen en niet zijn of haar daadwerkelijke behoefte wordt begrepen. En ook al lijken alle Rupsjes nooitgenoeg hetzelfde genre te hebben: don’t judge a book by its cover. 

Zie je er even geen gat meer in? In communicatie met anderen, qua oplossing om een Rupsje nooitgenoeg passend en doeltreffend te helpen veranderen in een vlinder? Bekijk het – samen – vanuit de bron, een ander perspectief en outside the box. Graag help ik met kennis, ervaring, open houding en een eigen wijze brede blik mee om kinderen/jongeren met ongekend talent te begeleiden bij de transformatie van rups tot vlinder.

#verruimjeblik #ongekendtalent #ontwikkeling #creatiefbegaafd #hoogbegaafd #hyperhoogbegaafd #dubbelbijzonder #asynchroniteit #talentenclub #rupsjenooitgenoeg

Bronvermelding

Carle, E.  (1969)  The Very Hungry Caterpillar. New York : Putnam & Grosset.

Gouw, E. E. D. (2016). Prentenboeken in vertaling: Een onderzoek naar de representatie van kindbeeld in prentenboeken en hun vertalingen uit de periodes rond 1900, 1950 en 2000 (Master’s thesis).

Ligtvoet, Frank. ‘Iemand kan niet vertalen.’ Filter: tijdschrift over vertalen 13:1, 2006. 18-21. 

Waterstones. ‘Eric Carle – The Very Hungry Caterpillar – children’s book – Waterstone’s’. YouTube. 27 feb. 2009. Geraadpleegd 14 juni 2020. 

Read more

Meten is weten?

Kijken is niet gelijk aan zien

‘Meten is weten’. Een gevleugelde uitspraak van mijn vader. Mijn vader is enorm handig. Gewapend met een rolmaat, kladpapiertje en een potlood achter het oor, maakt hij met zijn ‘gouden handen’, alles wat zijn ogen zien. Vol bewondering heb ik het proces van dichtbij meegemaakt; hoe hij van een idee, een gedetailleerd bouwplan maakte, materialen verzamelde, ging bouwen, meten en vaak net zo hard moest bijschaven of aanpassen omdat elk materiaal, met unieke eigenschappen weer anders reageert op invloeden van buitenaf. Meten lijkt weten, maar hij weet dat er zonder creatief denken en flexibel en praktisch handelen uiteindelijk geen huis, kweekkas, houten vrachtauto of poppenbedje kan worden gebouwd.

Tijdens mijn afstuderen ‘Verruim je blik | gezien worden in een onderwijswereld van getallen en gemiddelden’ in juli 2017 bij Novilo heb ik hier vaak aan teruggedacht. Ik had me ten doel gesteld een rapportage middel te ontwerpen ter beantwoording van mijn onderzoeksvraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat ook ‘anders denkende’ basisschoolleerlingen gezien worden in de huidige onderwijswereld van getallen en gemiddelden’. Met zien als kernwoord. Geen geringe opdracht, maar tezamen met Basisschool La Res uit Enschede, een enthousiaste en innovatieve school met dito team zijn we daarin aardig – Twentse bescheidenheid – geslaagd. De waardering is de implementatie van het groei journaal; een portfolio schoolrapport waar niet cijfers centraal staan maar groei in leren, creativiteit, levenshouding en de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Graag geef ik een inkijkje in de totstandkoming van het groei rapport.

Het zit er wel in, maar komt er niet uit

De onderzoeksvraag trigger was nog zo’n dooddoener: ‘het zit er wel in, maar komt er niet uit’. De uitspraak geeft aan dat we signaleren dat er zit meer in een kind zit dan het op dat moment laat zien. Grofweg kun je stellen dat er een – intuïtieve – discrepantie wordt waargenomen in het gedrag dat de leerling in de klas of thuis laat zien, ten opzichte van ‘harde’ in getallen en gemiddelden uitgedrukte uitkomsten van zijn of haar schoolse prestaties. Daarnaast wekt de uitspraak min of meer de suggestie dat een kind bewust of onbewust niet laat zien wat het kan. Alsof het de boel expres saboteert. Dit is toch moeilijk te geloven.

Het was een oude Cito vraag uit 2009 die de blik deed verruimen: als je een boomstam in 4 stukken wilt zagen, hoe vaak moet je dan zagen?

Een ogenschijnlijk simpele vraag waar iedereen gemakkelijk punten op kan scoren. Zeker als je ook nog eens uit antwoorden mag/moet kiezen:

a) 2 keer

b) 3 keer

c) 4 keer

Het behoeft weinig uitleg dat het gros zal kiezen voor antwoord b, 3 keer zagen. Chapeau! Volgens het Cito is dit het correcte antwoord. Echter, stel dat je een ‘anders denkende’ leerling bent. Laten we haar Sophie noemen. Een kind met een ongekend talent. ‘Gezegend’ met de creatieve gave om meerdere oplossingen voor vragen/problemen te zien (divergente denker). Bij een vraag als deze presteert zij het om in de war te raken. Dat ligt vast aan het kind, denken we maar al te snel. Alleen zij vraagt zich af of de boomstam nog in de volle grond staat of al is omgehakt. Ze denkt verder, zoekt verbanden en ziet de dubbelheid van het woord boomstam. De vraagstelling is niet duidelijk genoeg en zij ziet dat álle antwoorden kunnen. Welke moet ze kiezen? Kostbare tijd gaat voorbij. Als de boomstam al omgehakt is, dan is antwoord a, 2 keer zagen efficiënter en economischer. Of zal ze voor antwoord b gaan? Nee, zo simpel kan het niet zijn. Als de boomstam nog in de volle grond staat, dan moet de boom eerst nog omgehakt worden alvorens het met 3 zaagsnedes in 4 stukken gezaagd te krijgen. Dat betekent een extra zaagsnede en kom je uit op antwoord c, 4 keer. Sophie kruist het meest efficiënte antwoord a, 2 keer, aan. Helaas Sophie.

Heeft Sophie laten zien wat er in zit? Ja zeker. Komt het eruit? Ja zeker. Is het correct te stellen dat ‘het er wel in zit, maar er niet uitkomt’? In mijn optiek laat een kind altijd zien wat er in zit. Het is alleen de vraag of wij het (willen) zien. Hierbij moeten we soms verder kijken dan getallen en gemiddelden laten zien. Luisteren naar het verhaal er achter. Meer vertrouwen op intuïtie, een woord afkomstig uit het Latijn en letterlijk ‘innerlijk zien’ betekent.

Kijken ≠ zien

Ruim 80% van alle informatie die we tot ons nemen, bereikt ons via de ogen. Toch is kijken is niet hetzelfde als zien. We kijken met onze ogen, maar zíen met onze hersenen. Zien is de juiste betekenis geven aan een waarneming. Of wel het correct interpreteren van de aangeboden informatie verkregen door te kijken, te luisteren en er over na te denken. Dat is nog niet zo’n heel gemakkelijk klus als ons beeld ‘vertroebeld’ wordt door eerdere ervaringen, gestandaardiseerde toetsen en testen, getrokken vergelijkingen, gevormde overtuigingen, overgeleverde wijsheden en aangeleerde vaardigheden.

Deze oude cito vraag bleek een eye opener bij het zien van kinderen. Tegelijkertijd gaf het een frontrustend signaal daar de gevolgen, voor het niet zien van kinderen met een ongekend talent of het onjuist interpreteren van cijfers, niet gering zijn. Er ligt niet alleen onderpresteren, faalangst ontwikkeling, verlies aan zelfvertrouwen of opbouw van een negatieve levenshouding op de loer, maar ook misdiagnoses of niet terechtkomen in het vervolgonderwijs dat bij je past.

Meten óm te weten

Getallen en gemiddelden. Het is zo verleidelijk om ze direct voor waar aan te nemen. Ze zijn zo lekker duidelijk, concreet en tijdbesparend. Toch is het in het belang van elk kind om onze blik te verruimen. Beseffen dat een cijfer niet het einde van een verhaal is, maar het begin om te luisteren naar het verhaal erachter. Om zoveel mogelijk kinderen op de onderwijskaart te krijgen, om kinderen écht te laten groeien is het noodzakelijk om niet alleen cognitieve, analytische vaardigheden te toetsen maar ook – formatief verkregen – creatieve en praktische vaardigheden te meten…juist óm meer te weten.

Verruim je blik – groei journaal
Het groei journaal is een portfolio rapport met als doel ieders blik te verruimen. Van het kind, de leerkracht, de ouders/verzorgers, opa’s en oma’s of ooms en tantes. Een persoonlijk rapport dat recht doet aan kinderen, waar elk kind, ook het ‘anders denkende’ kind, trots op kan zijn. Het geeft (zelf)inzicht – zonder oordeel – in dromen, denken en doen en brengt eigen gestelde doelen in kaart. Het is een op groei en ontwikkeling gericht communicatiemiddel, waar levenshouding, analytische, creatieve en praktische vaardigheden – summatief en formatief verkregen – in tezamen komt en het onzichtbare, zichtbaar maakt.

Verruim je blik
Gezien worden in een onderwijswereld van getallen en gemiddelden

Read more

Big fish little pond – als een vis in het water?

‘Ik wil niet meer naar de plusklas, het is stom, saai.’ Wat is dat nu? Denk je dat je kind of leerling zich juist als een vis in het water voelt bij ontwikkelingsgelijken en een verrijkingsprogramma, is-tie er al weer klaar mee!  

Als een kind met ongekend talent in een plusklas of verrijkingsklas wordt geplaatst, dan kan er een rimpeling komen in zijn of haar vijver van zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dit is te verklaren aan de hand van het Big-fish-little-pond-effect (Marsh & Parker, 1984). 

Zie het als een grote vis in een kleine vijver. Die valt daar als enige ongekend talent lekker op. Je voelt je dus ’top’ in een reguliere klas en… een soort ‘flop’ in een plusklas. Immers, daar ben je omringd door gelijke ongekende talenten. Merk je dat je soms niet gelijk alles beheerst. Je voelt je een kleine vis in een grote vijver. 

Het overstappen naar een plusklas brengt soms de nodige uitdagingen met zich mee voor ongekende talenten. Op meerdere vlakken. Soms voel je je een vreemde eend, voelt het naar, spannend en eng. Het liefste wil je weg. Begrijpelijk, want inderdaad… als je iets nieuws probeert, loop je een risico. Maar, mijn inschatting is dat het grootste risico is dat je blijft doorkabbelen met wat je doet. 

En vis je dan straks niet achter het net? Je mist dan de kans om inzicht in je eigen leren te krijgen, weten wat je sterke en nog zwakke kanten zijn, je kennis te verbinden met nieuwe inzichten, het leren studeren, communiceren met gelijkgestemden, leren van en met anderen en ervaring op doen met hindernissen, frustratie, wrijving, fouten durven maken en weerstand. 

Het moge duidelijk zijn dat dit Big-fish-little-pond-effect bij elk kind, jongere of volwassene kan voorkomen. Het is ook niet alleen merkbaar in plusklassen. Denk ook maar eens aan de (brug)klas, bij een hobby, een sport of in je werk. 

Daarom is het van belang dat prestaties niet steeds vergeleken worden met die van anderen. Stel de mens en de ontwikkeling centraal. Zorg voor eigen (leer)doelen, besteed aandacht aan het proces en vier persoonlijke succeservaringen.

Soms is juist een ‘rimpeling’ in verminderd zelfbeeld en dipje in zelfvertrouwen nodig om te kunnen groeien. Je zult zien: je voelt je zo weer als een vis in het water.

Liefs van Margarita

#ongekendtalent #hoogbegaafd #kindercoaching #bigfishlittlepond #talentenclub #verruimjeblik #maakvangelukeengewoonte 

Read more

Ongekend talent (weer) in de lift

‘Oh, je werkt met hoogbegaafden. Hebben die dan coaching nodig? Die redden het toch juist zelf wel’. Een reactie die wel eens voorkomt, als ik in een notendop aan onbekenden uitleg wie ik ben en wat ik doe. 

Misschien ligt het aan m’n ‘elevator pitch’. Of heersen er nog mythes en misvattingen rondom (hoog)begaafdheid? Zorgt het label voor verwarring, staat het nog steeds synoniem voor het enkel hebben van een hoog IQ of wekt het een allergische reactie op?

Hoe dan ook, een kind met ongekend talent – élk kind heeft talent, soms verborgen en ongekend – kan in zijn of haar (ontwikkelings)lift tijdelijk in storing gaan of vastlopen. 

Om weer ‘in de lift te zitten’ is soms ‘onderhoud’ nodig. Op het gebied van zelfvertrouwen/zelfbeeld, communicatie, motivatie, piekeren, angsten of perfectionisme, mindset of hooggevoeligheden. 

Hoe om te gaan met je anders zijn, voelen of leren. Het divergent, creatief of complex denken. Of als je ‘klem’ zit met je vermoedelijke (hoog)begaafdheid of je (hoog)begaafdheid met een ‘smaakje’ waarbij je naast je (hoog)begaafdheid ook een leer- en/of gedragsuitdaging hebt. 

Voor uplift(ing) van ongekend talent kan het inschakelen van een gekwalificeerde ’elevator operator’ handig zijn en hulp bieden. Ik bied graag een helpende hand en begeleidingsservice naar behoefte 🙂

Om te zorgen voor verticale groei, werken we samen aan jouw authentieke ‘elevator pitch’. Met ‘verdieping’ in wie je bent, je persoonlijke kwaliteiten, je talenten, wat je hebt en wilt bereiken, wat je motiveert maar ook door het sluiten van – belemmerende- en openen van – helpende – ‘lift’deuren.

Stap je mee in de lift?

Liefs van Margarita

#kindercoach #kindercoaching #ontwikkelingscoaching #verruimjeblik #talentenclub #zelfmarketingvoorongekendtalent #hoogbegaafdheid #ontdekjetalent

Read more

Week van de hoogbegaafdheid – jong en oud(er)

Talenten.club JONG EN OUD(ER) programma Week van de Hoogbegaafdheid (07-15 maart 2020)

Gelijk aan voorgaande jaren levert Talenten.club | praktijk voor ongekend talentook dit jaar weer graag een bijdrage aan De Week van de Hoogbegaafdheid. Tijdens deze week wordt het onderwerp positief onder de aandacht gebracht, kennis over hoogbegaafdheid verspreid en getracht zoveel mogelijk vooroordelen en misvattingen weg te nemen.

verruim je blik – club


Dinsdag 10 maart 2020 Verruim je blik.club          | verrijking voor ongekend talent

Ben je dol op onderzoeken, ontdekken en ondernemen? Word je blij van uitdaging, verdieping in onderwerpen, creatieve denk & doe activiteiten en samenwerken? Wil je meer inzicht in jezelf krijgen, je grenzen verleggen en je eigen denken en leren onder de loep nemen? Samen met gelijkgestemden plezier maken en tegelijkertijd je oplossend denkvermogen leren inzetten? 

Kom dan fijn van 15.15-17.15 uurnaar de Verruim je blik– club. Bij deze verrijkingsactiviteit worden onderzoek- en ontwerpopdrachten uitgevoerd aan de hand van analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden uit de theorie van Robert Sternberg. Geen verrijking zonder doel of transfer: dus wordt altijd aandacht besteed aan hoe je het geleerde toe kunt passen in andere situaties thuis, op school, in vriendschappen of bij het uitoefenen van je sport of hobby.

 • Leeftijd: 7-12 jaar
 • Locatie: Enschede centrum – goed bereikbaar en voldoende (gratis) parkeergelegenheid (locatie volgt)
 • Kosten: 12,50 euro per kind (inclusief drinken, iets lekkers en materialen).
 • Aanmelden: via info@talenten.clubof bellen/appen naar Margarita op 06-22041978

Woensdag 11 maart 2020 Huiskamergesprek ouder én kind met ongekend talent

Terugkerend event: het huiskamergesprek met ouder én kind met ongekend talent van 18.30-20.30 uur. Elk kind heeft talent. Soms verborgen en ongekend. In een ontspannen en huiselijke setting is er tijd en ruimteom te spreken over (vermoedelijke) hoogbegaafdheid, het anders denken, de hooggevoeligheden, temperament, onderpresteren, faalangst en perfectionisme e.d.. of waar tegenaan gelopen wordt in de opvoeding of in het onderwijs. 

Echter, ook kinderen/jongeren zitten boordevol vragen en gedachten. Hoe komt het dat ik me zo ‘anders’ voel? Waarom snappen ze mijn grapjes niet? Waarom voel ik zoveel? Wat maakt me zo onrustig en ongeduldig? Hoe kan het dat ik mijn cito’s verknal? Hoe moet ik leren? Herken je dit en lijkt het je fijn om andere gelijkgestemde kinderen en ouders te ontmoeten? Om meer te weten te komen, tot nieuwe inzichten te komen, om samen van gedachten te wisselen en ervaringen te delen? Dan ben je op het goede (huis)adres. 

 • Leeftijd: 4 tot 99 jaar
 • Locatie: De Groene Boog 8 | 7513 KA Enschede 
 • Kosten: 7,50 euro per persoon inclusief korte talentenscan, koffie/thee en lekkers 
 • Aanmelden: via info@talenten.clubof bellen/appen naar Margarita op 06-22041978
walk & talk

Donderdag 12 maart 2020 Rondje singel (jong)volwassenen met ongekend talent

Vraag je je wel eens af waarom je zo vaak wisselt in functie of werk? Ben je na 2 jaar echt wel toe aan een nieuwe uitdaging? Kom je door je hoge mate van zelfstandigheid tot meningsverschillen met je leidinggevende?Lijk je anders te denken en te doen dan anderen? Voel je je (over)verantwoordelijk? Ben je een autodidact en/of allrounder? Begrijp je niet waarom anderen ‘het niet zien’? Is het net alsof je over verborgen zintuigen lijk te beschikken? Hooggevoelig? Merk je dat je soms over(emotioneel) betrokken bent? Word je creativiteit als eigenwijs, tegendraads, uitdagend of chaotisch bestempeld? Ontstaan er onbedoeld conflicten door (mis)communicatie, zienswijze of onbegrip? Misschien herken je jezelf, je partner, collega of werknemer hier wel in. 

Hoewel het vaak over hoogbegaafde kinderen gaat, komt hoogbegaafdheid bij volwassenen net zo vaak voor. Daarom houdt Talenten.club een informatieve en sportieve ‘Wandel & Wissel uit’ activiteit voor (vermoedelijk) hoogbegaafde (jong)volwassenen. We lopen vanaf 18.30 uur – tot ongeveer 20.30 uur – (een deel) van de Enschedese Singel (10 km).

 • Doelgroep: (jong)volwassenen 
 • Vertrekpunt: De Groene Boog 8 | 7513 KA Enschede
 • Kosten: 5 euro per persoon inclusief drinken en versnapering
 • Aanmelden: via info@talenten.clubof bellen/appen naar Margarita op 06-2204197

Opmerking: doorgang van dit evenement is afhankelijk van (extreme) weersomstandigheden, grootte en de samenstelling van de groep. 

Read more

Kaartjes to Grow!

Misschien ben je net als ik ook een grootgebruiker geworden in het versturen van kaartjes? Gewoon even iets anders dan een belletje, appje of even Facetimen. En hoe voel jij je als je een kaartje bij de post vindt? Ervaar je dan ook een geluksmomentje? Bijzonder hoe een oude gewoonte in deze tijd weer voor een beetje geluk zorgt. Daarom de kaartjes to Grow!

Omdat talenten.club nu tijdelijk fysiek gesloten is, coaching-op-afstand momenteel de norm is, terwijl we juist zo graag dicht bij elkaar willen zijn, heb ik dit weekend zitten bedenken hoe je op afstand tóch dichtbij kunt zijn. Zoals altijd kom ik terug op: communicatie. Een boodschap met inhoud. Waarbij je iets van jezelf laat zien, ergens over gaat, je aan het denken zet, waarmee je betrokkenheid toont en ach… gewoon een lieve, fijne, grappige self-help boodschap in woorden. Met deze kaartjes-to-grow als resultaat!

Het moge duidelijk zijn dat ik geen kaartenwinkel start, toch wilde ik in deze rare tijd iets betekenen voor een ander. Ik meen dat met het aanbieden van mentale kaartjes to Grow te kunnen doen. Iemands gedachten verzetten: met humor en bekende spreekwoorden, gezegden en levensmotto teksten.

De Verruim je blik hoofdrolspelers van Talenten.club helpen hierbij. Het zijn Geluk & Gewoonte, de brein mascottes die staan voor helpende en niet-helpende gedachten. Je ziet dat we in de Nederlandse taal ook helpende en niet-helpende gezegden hebben.

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck onderscheidt twee mindsets. Een statische of vaste mindset met niet-helpende gedachten zoals ‘ach, dat lukt toch niet’ of ‘zie je wel, ik kan dat niet’. Het maakt dat je op voorhand al stopt. Soms zeg je het standaard bij iets nieuws. Uit gewoonte.

De growth mindset is de ‘tegenhanger’. Door helpende gedachten als: ‘ik probeer het’ of ‘het gaat me lukken’ merk je dat je zelf je eigen Geluk kunt beïnvloeden. Door de moeite en energie die je er in steekt.

Natuurlijk is het niet zo zwart-wit. Er is geen goed of fout. We hebben ze beiden nodig. Het is alleen wel handig als je je er van bewust bent hoe je denkt, welk gevoel het geeft, hoe je je gedraagt en welke uitwerking het heeft ofwel het gevolg ervan op een gebeurtenis.

Als je jezelf wilt verbeteren, verbeter dan je gewoontes wordt wel gezegd. Door je eigen blik te verruimen kun je van Geluk een Gewoonte maken.

Oké. Een mooie webwinkel zit er helaas nog niet in, een groot eigen vermogen om dure glossy ansichtkaarten te laten maken ook niet. Dus is het op simpel 300 grams papier, maar wél in authentieke stijl en met een leer- of heilzame boodschap!

Bestellen

Bestellen gaat op de ‘ouderwetse’ manier. De A6 kaartjes zijn € 0,50 per stuk, je kiest er 1 of meer uit, besluit of je er gelijk postzegels bij wenst. Je stuurt me een berichtje via info@talenten.club of een appje naar 06-22041978 met hetgeen je wenst. Dan stuur ik je een ‘tikkie’ en verstuur ik het netjes naar je thuisadres. Woon je dichtbij? Dan fiets ik even langs 🙂

Read more