Latent talent zie je mij

Latent talent

Latent talent. Daar sta je. Ik kijk naar je maar je laat je niet zien. Je ogen verborgen achter gekleurde lokken. Schoorvoetend stap je binnen. Ik zie hoe hoog de drempel voor je is. 

Je sterke behoefte aan autonomie toon je door de kaders te bepalen. Je blijft niet lang meld je, een uur meer niet. Jouw wens om veiligheid en (zelf)bescherming wordt gehoord. Alles is oké.

Het onzichtbare wordt zichtbaar in gesprek. Praten mét jou. Luisteren naar jou en je horen. Gaandeweg schuif je je haren voor je ogen weg. Je voelt de ruimte die er is voor je hoofd vol gedachten en een overvloed aan gevoelens. Je laat je zien en ik mag je zien. 

Langzaam zakt je masker van schone schijn, jezelf beschermend tegen emotionele pijn. 

Kijken is niet hetzelfde als zien

Je verhaal doet zich -zelfspottend- uit de doeken. Het heeft je figuurlijk én letterlijk getekend. Een lichaam creatief vertonend wat intens leven al vroeg met je deed, de zelfbeschadigende wijze maakt duidelijk hoezeer je leed. Thuis en op school.

Hartstochtelijk en wijs beken je kleur. Latent talent, op het vwo begonnen maar niemand die je zag. Tenminste… alleen je ’tekorten’ en gedrag. Waarbij ik me stil verwonder hoe jij en je potentieel met 8 jaar basisschoolonderzoek gezien en gemeten, al in 41 prestatie weken en een glazenbol kan zijn vergeten? Meer beoordeeld op prestatie dan je potentieel en wíe je bent. Was je asynchrone ontwikkeling maar (h)erkend. 

Het eerst zien dan geloven heeft je eigenwaarde en vertrouwen geschaad, was je maar gegund dat je meer bij eerst geloven, dán zien was gebaat. 

Nu met je 16 jaar en een mavo diploma op zak, hoopte je jezelf en de wijde wereld op eigen wijze verder te ontdekken. Vrij zijn. Niet meer móeten zijn wie je verwacht wordt te zijn, maar mógen zijn wie je bent en wat je kunt. Leven.

Helaas. De ruimte en onafhankelijkheid die je wenst krijg je met een mavo diploma ‘nog’ niet. Dit onrecht frustreert je en heeft je ononderbroken ontwikkeling in volle breedte gebroken. Je spreekt van leeftijd discriminatie, George Orwell’s “All animals are equal, but…” zin aanhalend, en vraagt je diepzinnig af waarom beleeftijd niet telt.

Je zit in een #systeemspagaat. Het systeem is leidend, jij lijdend. Eenzaam, onbegrepen en de verbinding met jezelf verbroken.

Latent talent: de kameleon die de eigen kleur is verloren en is opgegaan in de omgeving. 

Gewoon asynchroon

Een kind is meer dan de som der delen. Hoogbegaafdheid begrijpen als asynchrone ontwikkeling, een proces van ongelijkmatige ontwikkeling, een onuitwisbaar aspect van het ‘zelf’ dat een kind op diepgaande en diverse manieren vormt, is van cruciaal belang om hoogbegaafde kinderen te begrijpen en te ondersteunen. Dit draagt ​​bij aan het verzekeren dat zij een leven leiden waarin hun prestaties niet worden ondermijnd door onzekerheid en innerlijke druk – een leven vol evenwicht, trots en zelfacceptatie (Shenfield, 2015).

Zoals Luc Stevens (2013) zo treffend schrijft over de paradox tussen ontwikkeling en leren: Talent en temperament mogen verschillen, maar het tempo strikt genomen niet. En wat als ook je tempo in leren en ontwikkeling juist kenmerkend verschilt? 

Asynchrone ontwikkeling: geen remming maar afstemming.

#ongekendtalent #hoogbegaafdheid #latenttalent #meerdanintelligentie #creativiteit #taakgerichtheid #asynchroneontwikkeling #hooggevoelig #intensiteit #ononderbrokenontwikkeling #thuiszitters #vastlopers #assetdenken #ontwikkelingspotentieel #neurodiversiteit

Bronnen:

Shenfield, T. (2015, 2 juni). Asynchronous Development: An Alternative View of Giftedness. https://www.psy-ed.com/wpblog/asynchronous-development-giftedness/

Stevens, L. (2013, 1 juni). Paradoxen of ongerijmdheden rond ontwikkeling en leren. https://wij-leren.nl/paradoxen.php

Social media format TC_latent talent zie je mij.JPG

Asynchrone ontwikkeling

De magie van asynchronie. Asynchrone (hersen) ontwikkeling bij hoogbegaafden, even verwonderlijk als verwarrend. Of is het vanwege verwachtingen? 

Zoals we weten, tonen (hoog)begaafden vaak buitengewone gaven, maar hebben ze ook ‘eigenaardigheden’ ofwel laten ze ‘tegenstrijdend’ gedrag zien. Denk aan een slim 7-jarig meisje die aan volwassenen in de lift vraagt hoeveel ze wegen. Een volwassene kan haar vraag als ongepast beschouwen, terwijl het voor het meisje belangrijk is om te weten omdat zij in de lift net het bordje ‘maximaal toegestaan gewicht’ heeft gelezen (Webb et al., 2016). Of de pientere brugpieper, uitstekend in wiskunde, maar slecht in Nederlands. 

Het bijzondere beeld welke we aan de ‘buitenkant’ zien, zien we ook terug in de ‘binnenkant’. Shaw en zijn collega’s ontdekten in 2006 dat de hersenen van hoogbegaafde kinderen zich op een asynchrone manier ontwikkelden. Delen van de hersenen groeien met verschillende snelheden en verschillende tijdstippen op basis van ontwikkeling. Hoe intelligenter een kind is, hoe later in de ontwikkeling de prefrontale cortex, die onder andere betrokken is bij executieve functies, abstract denken, intuïtieve probleemoplossing, communicatie en emoties, dunner wordt. Asynchrone hersenontwikkeling lijkt de kern te vormen van wat we in uitvoering zíen bij hoogbegaafde kinderen (Tetreault, 2019). 

Asynchrone brein ontwikkeling

Tetreault en Zakreski (2020) concluderen dat het hoogbegaafde brein aanzienlijk verschilt qua morfologie, functionaliteit, structuur, interne netwerken en verwerkingssnelheid. Daarbij voelen hoogbegaafden zich vaak significant anders dan hun neurotypische leeftijdsgenoten. Deze verschillen doen zich voor in sensorische verwerking, sociaal functioneren, emotionele regulatie, verwerkingssnelheid, intellectuele betrokkenheid en geheugenfunctie. Het is normaal om anders te zijn, of zoals Alvarado (1989) schreef: ‘It is normal for the gifted to appear abnormal’. 

Verwacht het onverwachte

Verwacht het onverwachte bij (hoog)begaafde kinderen. Immers, zoals Knops (2008) illustreert is het voor een hoogbegaafd kind in het voortgezet onderwijs niet een vanzelfsprekendheid om op tijd te gaan leren voor een proefwerk. Het is niet ongebruikelijk dat hoogbegaafde kinderen met asynchronie, voorlopend in cognitie, worstelen met executief functioneren (Beljan, 2020). Toch kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. 

Geen remming maar afstemming

In de huidige wereld van opvoeding, zorg en onderwijs wordt uitgegaan van gemiddelden en getallen, geldend als de ‘norm’. Deze zijn opgesteld om te begrijpen hoe kinderen zich ontwikkelen, op welke manier en welke leeftijd. Wanneer het beschrijvend wordt gebruikt, kan het een nuttig hulpmiddel zijn. Het wordt anders wanneer het, vaak onbewust, als maatstaf of verwachtingspatroon wordt gebruikt. Dit beperkt het perspectief dat elk kind, naast gemeenschappelijke eigenschappen, over unieke eigenschappen beschikt en zich op een eigen unieke manier ontwikkelt (Safe, 2014). 

Al valt er nog een wereld te ontdekken, laten we kinderen en hun ontwikkelingspotentieel niet remmen vanwege leerstofjaarklassensysteem, getallen of gemiddelden, maar zoeken naar behoeften en afstemming. Voor zowel de persoonlijke- als talentontwikkeling.

Meer lezen over Asynchrone ontwikkeling: een remmende voorsprong? Bel of mail me gerust.

Liefs Margarita

#hoogbegaafd #dubbelbijzonder #hooggevoelig #hoogontwikkelingspotentieel #geenremmingmaarafstemming #asynchronehersenontwikkeling #magievanasynchronie #maatwerk #ongekendtalent #ononderbrokenontwikkeling #echa #radboudcsw

Hooggevoeligheid

‘Zo, dat is een temperamentvol ding, daar heb je vast je handen vol aan.’ ‘Wat een spraakwaterval, weet je zeker dat die geen ADHD heeft?’ of ‘Nou, die kan ook niet veel hebben, die huilt om het minste of geringste’. 

Strong-willed

Herken je deze uitspraken? Misschien klinkt het je als ouder van een hooggevoelig en strong-willed kind niet onbekend in de oren. En tegelijkertijd zal het je aan het denken zetten of van slag maken. Wees gerust want intense emoties horen nu eenmaal bij deze prachtige kinderen met ongekend talent. Hoe mooi is het dat ze hun emoties en gevoelens een stem geven!

‘…maar ik huil van binnen’

En dan zijn er nog de vele dingen die hooggevoelige kinderen niet zeggen. Immers, niet elk kind uit zich ‘uitbundig of opzichtig’. Toch kun je er zeker van zijn dat voor elk gevoel dat je kind onder woorden brengt, het meer emoties ervaart die niet altijd worden uitgedrukt.

Bij Talenten.club is er een en al oor voor deze innerlijke stem. Begeleiden we bij het omgaan met deze emoties, wilskracht en hooggevoeligheden. Om te genieten van dit overweldigende talent. Meer kennis opdoen? Of het hooggevoelige talent van je strong-willed kind beter tot uiting laten komen? Neem gerust contact op met mij via info@talenten.club.

Liefs van Margarita

Asynchrone weergave

Asynchrone weergave

Asynchrone ontwikkeling is asynchrone weergave. Als ik een sportieve uitspatting heb, wil ik wel eens op de Tacx trainer stappen. M’n racefiets op zo’n smart fietstrainer waarop je de straatstenen eruit kunt rijden en tegelijkertijd geen centimeter verzet. De fietstrainer kun je verbinden met speciale software en een ‘sociaal’ trainingsprogramma als – in mijn geval – #Zwift. Om optimaal te genieten van het virtuele landschap verbind ik mijn telefoon met het TV scherm. Heel gemakkelijk via synchrone weergave. Eenmaal in cadans, maakt mijn brein nog steeds meer RPM dan mijn benen. 

Van tijd tot tijd verloopt de weergave van mijn telefoon niet synchroon met het beeld op de televisie. Hapert, versnelt of stopt de beweging van het televisiescherm. Het brengt mijn koers-gedachten op asynchrone ontwikkeling. Bij kinderen, jongeren en volwassenen met ongekend talent verloopt de ‘weergave’ ook niet synchroon. Zijn er tempowisselingen in fysieke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling waarneembaar. Sterker nog, asynchrone weergave is meer regel dan uitzondering bij hoogbegaafden. 

Asynchrone ontwikkeling

‘Hoogbegaafdheid is ‘asynchrone ontwikkeling’ waarin geavanceerde cognitieve vaardigheden en verhoogde intensiteit worden gecombineerd om innerlijke ervaringen en bewustzijn te creëren die kwalitatief verschillen van de norm. Deze asynchronie neemt toe met een hogere intellectuele capaciteit. Het unieke van hoogbegaafden maakt hen bijzonder kwetsbaar en vereist aanpassingen in opvoeding, onderwijs en begeleiding om zich optimaal te kunnen ontwikkelen’ (The Columbus Group, 1991).

Waar de meeste mensen zich relatief uniform ontwikkelen qua kalenderleeftijd en de mentale of intellectuele leeftijd, verloopt de ontwikkeling bij hoogbegaafden asynchroon. Ontwikkelen ze zich mentaal vaak sneller dan fysiek, sociaal en/of emotioneel. Waarbij geldt: hoe begaafder, hoe groter de verschillen. Hoogbegaafde kinderen of volwassenen met leerproblemen, gewoonlijk dubbel bijzonder of twice exceptionals (2E) genoemd, zijn het meest asynchroon bewegend in de ontwikkeling. Let op, asynchronie is geen competitief concept. Meer asynchronie is niet beter. De discrepanties in denken, gedrag en reacties líjken misschien abnormaal, maar zijn juist normaal voor begaafden. Zoals Alvarado (1989) schrijft: it is normal for the gifted to appear abnormal.

Ook al hoort asynchrone ontwikkeling en asynchrone weergave bij hoogbegaafdheid, we leven in een maatschappij waar ‘gelijkheid’ regeert. In de praktijk merk ik bij betrokkenen dat de onbalans – van binnen en buiten – die men ervaart door verwachtingen, normen, gemiddelden en/of over- of onderschatting van bepaalde aspecten in de ontwikkeling, regelmatig zorgt voor: frustraties, verwarring, stress, teleurstellingen, misverstanden, spanningen, onzekerheden, angsten, verlegenheid, imposter syndroom, aanpassing, vervreemding, isolatie, negatief zelfbeeld of misdiagnoses. 

Asynchrone weergave: de verschillende leeftijden in mij

Hoe ‘ziet’ ongelijke ontwikkeling er uit? Er zijn voorbeelden te over, maar neem bijvoorbeeld je 2-jarige peuter. Cognitief en verbaal ver vooruit. Vindt sociaal en emotioneel makkelijk aansluiting bij zijn of haar 3 jaar oudere broertje of zusje en dito vriendjes. Echter, fysiek wil het net zo hard rennen maar kan het niet bijbenen. Gevolg: asfalt-eczeem. 

Of een 7-jarig hoogbegaafd schoolkind die praat als een volwassene, argumenteert als een advocaat en met gemak leest op middelbare school niveau. Reken taken uitvoert op groep 4 niveau en nog een fijne motoriek heeft op groep 2 niveau. Hierdoor frustraties ondervindt omdat het bij schrijven nog niet de motorische coördinatie en vaardigheden heeft.

De tiener/puber die intellectueel menig natuurkundig wonder begrijpt en weet te verklaren, maar bij het journaal kijken onverwacht ‘kinderlijk’ overstuur raakt omdat het nog niet het emotionele vermogen of controle heeft om met de impact van rampen als tornado’s en orkanen om te gaan. 

De begaafde brugklasser met dyslexie, die zich verveelt bij wiskunde en biologie omdat het te gemakkelijk is. Zich irriteert aan de saaie discussies in de klas, maar moeite heeft om lesboeken te lezen of boeken die passen bij de interesses en het begripsniveau. Bij toetsen tijd tekort komt. Door zowel het lezen als het te ver doordenken of bij vraagstellingen meerdere mogelijkheden ziet. Hierdoor onzeker wordt, slechte werkgewoontes ontwikkelt en afstroomt.

Een student met ongekend talent die bij colleges, opdrachten of scriptie schrijven verzandt in details omdat hij of zij in oplossingen denkt en graag eerst het grote geheel wil overzien (#topdown). Door asynchrone ontwikkeling nog worstelt met matige executieve functies als planning, organiseren, keuzes maken en/of hulp durven vragen. Hierdoor uitstelgedrag vertoont, studievertraging oploopt of motivatie voor de studie verliest.

Van jong tot oud(er) 

Asynchronie of asynchroniteit komt in de gehele levensloop voor, dus ook bij hoogbegaafde volwassenen. Soms wordt je asynchrone weergave gezien en gewaardeerd. Worden je soft skills en ‘jeugdige’ creatief vermogen om oplossingen te zien en te bedenken voor verschillende bedrijfsproblemen enthousiast ontvangen door je leidinggevende. Krijg je de kans het te implementeren en door te groeien, zonder frustraties. 

Soms niet. Worden dezelfde vaardigheden en vermogen om veerkrachtig en ’kinderlijk’ te blijven, anders geïnterpreteerd. Zorgden ze er juíst voor dat je de perfecte match bent voor die functie. Ketst het in het gesprek af omdat je niet als die ‘zwaargewicht’ overkomt. Omdat je ‘te jong’ oogt, door je verhoogde intensiteit ‘onvolwassen’ lijkt, atypisch reageert of door de vele gedachtensprongen verbaal van de hak op de tak lijkt te springen. Of omdat je té direct bent, vanwege je snelle eerlijke denken. Of omdat je je zo aan het af bent stemmen op een ieder die bij je aan tafel zit, dat je jezelf verliest.

Asynchrone ontwikkeling is een dynamisch, complex construct. Naarmate je ouder wordt zul je er niet altijd minder hinder van ervaren. Immers, hoogbegaafd ben je je hele leven. Of je nu jong of oud(er) bent, als ongekend talent blijf je een ander wereldbeeld hebben, anders denken en voelen, unieke probleemoplossende stijlen houden en een complexe en intense innerlijke omgeving ervaren. Het is vaak wel minder relevant. Omdat de ontwikkeling van volwassenen nu eenmaal niet zo tijd en prestatie gebonden is als bij kinderen. Omdat het ‘aanpassen’ je gemakkelijker afgaat? Of -naar ik hoop- je ‘cadans’ hebt gevonden en weet hoe je je prachtige oneven vermogens positief en even-wichtig kunt inzetten.

Aan je ‘tacx’ zitten

Het continu demarreren en lossen in intellectuele capaciteit, intensiteiten, ontwikkelingen en vaardigheden vallen voor jezelf en de omgeving niet altijd te rijmen. Ik zie menig kind stoeien met eigenwaarde, emoties, zelfbeeld en stress. Zich overstuur afvragen ‘waarom kan ik niet gewoon normaal zijn?’ Ouders die het opvoeden van een hoogbegaafde kind en het schakelen in leeftijden als intens, uitdagend of vermoeiend ervaren. Verbaasde onderwijsinstellingen die de kwaliteiten en talenten van een leerling zo enorm zien uiteenlopen. En (hoog)begaafde (jong)volwassenen die zich ‘gevangen’ voelen. Trendsetters zijn, geen trendvolgers. Het gevoel hebben ‘te vroeg te zijn’ met ideeën die anderen nog niet zien of begrijpen. Zich daardoor ’raar’, onbegrepen of alleen voelen of gebrek aan voldoening in studie of werk ervaren. 

Hoe eerder je (hoog)begaafdheid en z’n ploegmaat asynchrone ontwikkeling bij jezelf, je kind, leerling of student (h)erkent, begrijpt en accepteert, hoe minder snel je aan je ‘tacx’ zit. Laten we daarom vooral een verruimde blik houden en beseffen en waarderen dat het voor ongekend talent van jong tot oud(er) normaal is om anders te zijn. 

Wil je meer weten over asynchroneontwikkeling of napraten voor jezelf of een ander, neem gerust contact met me op. Meer lezen? Neem een kijkje op www.talenten.club of www.de-eigenwijze.nl 

#asynchroneontwikkeling #asynchroneweergave #ongekendtalent #hoogbegaafdheid #twiceexceptionals #zelfbeeld #verruimjeblik #ontwikkelingspsychologie #geenremmingmaarafstemming

Piekeren | Verruim je blik

Piekeren…

Elk kind heeft talent, soms verborgen en ongekend. Sommige kinderen en jongeren piekeren en maken zich zorgen over dingen die er kunnen gebeuren of over dingen die ze lastig vinden. Elk kind piekert wel eens, alleen de een meer dan de ander. Herken je dat?

Het is behoorlijk vervelend als je zóveel piekert dat je er last van krijgt. Soms kun je er niet meer van slapen, maakt het je onrustig of boos, vraag je jezelf steeds af of je vriend of vriendin je wel écht leuk en aardig vindt, voel je je verdrietig als anderen ruzie maken of straf krijgen, ben je bang voor de reactie van een ander of dat er iets naars gebeurt. Soms kan het je zelfs hinderen bij het durven vragen om uitleg van bijvoorbeeld een rekensom of bij het maken van een speelafspraak.

Wil je dit niet meer? Zoek je handvatten om je angsten en zorgen te verminderen? Kom dan gewoon naar talenten.club!

coaching-kinderen-kids-leren

Leren leren

“Hoe kan ik nu een onvoldoende voor dat vak hebben? Ik heb het toch geleerd? Zie je wel ik kan het niet…” “Ik heb de tekst tig keer doorgelezen maar ik begrijp nóg niet wat er staat!” “Waarom krijg ik die woordjes niet in m’n hoofd? Ik onthoud ze gewoonweg niet!”

Herken je dit? Bij jezelf, je zoon of dochter of bij je leerling? Merk je dat ze er onzeker van worden, er door heen zitten of de moed verliezen? Soms heb je nog niet geleerd hoe je moet leren of leer je juist op een andere manier. Bij Talenten.club hebben wij al veel kinderen mogen begeleiden bij het leren leren (https://lnkd.in/enwY5bb). Onze aanpak vergroot niet alleen het zelfvertrouwen, motivatie en eigen regie van het kind maar uit zich ook in verbeterende toepassing van leertechnieken en prestaties.

Ervaringen: “Sinds ik bij talenten.club ben geweest voor Engels heb ik allemaal voldoendes gehaald.” “Ze doet het nu verbazingwekkend goed en we gaan met goede moed het nieuwe jaar tegemoet.” “Hij weet nu hoe hij leren moet en zit super lekker in zijn vel.”

Hoogbegaafde meisjes

Het verborgen en ongekende talent van (hoog)begaafde Matilda’s 

Ken je het verhaal van Matilda, van Roald Dahl? Matilda, de snelle en slimme denker met verborgen ongekende talenten. Ze is hooggevoelig, creatief, lekker autonoom en heeft een enorme leer/leeshonger. Daarnaast heeft Matilda een verbazingwekkend vermogen om zich in te leven in mensen.

Al is er in eerste instantie onbegrip en een mismatch met haar omgeving, er is één persoon die Matilda zíet voor wie ze is. Die verder kijkt dan Matilda’s intelligentie en begrijpt dat ze onvoldoende voorzien wordt in haar psychologische basisbehoeften (relatie, autonomie en competentie).

De sociaal gevoelige Matilda is geliefd bij haar klasgenoten, maar ontwikkelt met name met Lavender een ‘peer’ relatie op. Ook al wordt er gelobbyd voor versnelling -met compacten en verrijken- helaas wordt dat gezien als ‘verwennerij’ in plaats van noodzaak. Matilda – soms #uitdagendcreatief – moet vervelend genoeg in de eerste klas blijven.

Als het #aangepastsuccesvolle meisje op een dag zo boos wordt, vanwege een onrechtvaardige actie van het autoritaire schoolhoofd, ontdekt Matilda over een ánder verborgen talent te beschikken. Omdat haar mentale energie geen uitweg kan vinden, ontwikkelt ze een ongekend telekinetische talent. Ze kan de fysieke wereld om haar heen met haar verstand beïnvloeden. Dit maakt haar niet alleen nog unieker maar o zo prachtig #dubbelbijzonder!

Hoewel Matilda verbaasd is over haar nieuwe vaardigheid en tegelijkertijd een beetje angstig; met begeleiding en oefening temt, omarmt en leert ze zelf haar ongekende talenten in te zetten om obstakels te overwinnen.

In het boek-einde lezen we dat Matilda zich tot een #zelfsturendeautonome happy hoogbegaafde heeft kunnen ontwikkelen. Door de wisselwerking tussen persoonskenmerken en haar omgeving. Van verborgen naar geborgen talenten. Matilda voelt zich nu geliefd, gekend en gewaardeerd om wíe ze is en wordt uitgedaagd door de versnelling naar een hogere klas. Matilda’s telekinetische talent verdwijnt, naar verluidt omdat ze door de nieuwe lesstof en ontwikkelingsgelijken wordt uitgedaagd, waardoor ze haar #psyche volledig kan gebruiken. En… ze leeft nog lang en gelukkig.

Matilda’s in de praktijk

‘@Margarita, ik word toch niet gek?’ Met grote bedenkelijke ogen kijkt deze 10 jarige ‘Matilda’ me aan. 

In de praktijk zie ik menig Matilda’s. En al zijn er ongeveer evenveel hoogbegaafde meisjes als jongens, om en nabij de puberteit lijken er voornamelijk meer (hoog)begaafde jongens te zijn. Daarna neemt het aantal (hoog)begaafde jongedames steeds verder af. Hoe dat dan vraag je je misschien af? Deels worden hun talenten verborgen door de ontwikkeling, maar ook door verwachtingen en interpretaties vanuit de omgeving. Het zal je niet verbazen dat deze Matilda’s nog wel eens over het hoofd worden gezien vanwege (sociale) aanpassing, perfectionisme, het conformeren aan de groep, keurig meedoen, helpen en weinig aandacht vragen of risico-vermijdendgedrag. 

Als het sociaal gewenste gedrag, het op de rem staan en het verder in disbalans raken met zichzelf ze opbreekt, uit het zich regelmatig in passief of teruggetrokken gedrag, een ‘vol hoofd’ ervaring, laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, stemmingswisselingen of klachten als buikpijn, hoofdpijn of angst-en stress. 

De prachtige Matilda die bij me zit, heeft zoveel gedachten, gevoelens, emoties, overdenkingen, afwegingen en onbeantwoorde vragen, dat ze meent dat ze haar verstand is verloren.

Ik ken deze Matilda goed. Ze is verre van ‘gek’. Ze is ontzettend pienter, autonoom, sociaal gevoelig, inlevend, voorlijk en ongelooflijk creatief denkend. Bij me zit een (hoog)begaafd meisje met ongekende talenten. Deze lees- en leerhongerige, verbale Matilda met een olifantengeheugen, camoufleerde haar talenten als een sociale kameleon. Haar gedrag, denkwijze, humor en woordspelingen werden niet altijd begrepen. Het maakte dat ze zich anders voelde.

Weliswaar kan deze Matilda geen voorwerpen verplaatsen of laten bewegen door zogenaamde menselijke ‘geestkracht’ maar ze heeft wel een talent voor #mentaliseren. Haar creatief denken en kunst om dingen écht voor zich te zien is een fantastisch ongekend talent. Tegelijkertijd kan het in sommige situaties en omstandigheden ook verwarring geven. Verdwaal je in je denken, stel je dingen soms erger of groter voor dan ze zijn. Niet ongewoon bij (hoog)begaafden.

Uitdaging en verbinding

Al vlot bleek haar in de eerdere groep ingezette compacten en verrijken door omstandigheden te zijn stopgezet. Ze paste zich aan maar tegelijkertijd verwarde het haar. Het versterkte het gevoel van onzekerheid en (faal)angst. Relatie, communicatie, uitdaging en verrijkende taken zijn nu eenmaal nodig. Als uitlaatklep voor al die creativiteit. In de vorm van een plusklas, een (online) verrijkingsprogramma of een buitenschools verrijkingsprogramma (bijv. het #verruimjebliq programma van @talenten.club). Dit maakt het verschil voor het uitbouwen van een stevige identiteit en competent gevoel van eigenwaarde van deze Matilda.

Moraal van het verhaal

Don’t judge a book by its cover. Elk kind heeft talent. Soms verborgen en ongekend. Met elk een ander verhaal, dat verdiend gelezen te worden. Dat er binnen de groep (hoog)begaafden verschillende personages, genres en plotwendingen zijn. Dat de verhaallijn van o.a. (hoog)begaafde meisjes afwijkt van dat van (hoog)begaafde jongens. Dat ze anders omgaan met hun talenten en kwaliteiten. Ze deze vaker verborgen houden door op te gaan in de massa. Ze eerder geneigd zijn hun mentale energie te stoppen in het tot stand brengen van sociale relaties dan (schoolse) prestaties. Tot ze in een spagaat komen te zitten. Als een te ver opengeslagen boek met spanning op de rug.

Gelukkig zie ik steeds meer (hoog/dubbel/uitzonderlijk)begaafde Matilda’s in de praktijk. Ik ben dankbaar dat ik een tijdje mag (mee)lezen en inspelen op de ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoefte. Samen schrijven we je eigen verhaal van persoonlijke groei en talent ontwikkeling. 

Wat is jouw verhaal? Of wil je weten wat je kunt doen om het ongekende talent van vermoedelijke of (hoog)begaafde Matilda’s aan te spreken? Kom gerust eens op verhaal 🙂

Liefs van Margarita

Strongwilled

Ongekend strong-willed: rebels & regels, reden en relatie

Waar komt dít nu weer ineens vandaan?! Verandert je lieve, meegaande, brave engel ook wel eens plotseling in een ongekend ongeduldige, driftige, tegendraadse bengel? 

Rebels en regels…

Heb je een prachtig temperamentvol kind met een sterke wil? Weet je kind héél goed wat het wel of niet wil? Leeft het koppig volgens zijn of haar eigen regels en zet het álles op álles om deze – creatief – passend voor hem of haar te laten zijn? Lijkt er geen einde te komen aan de volhardende argumenten- en onderhandelstroom? 

Tja, rebelse bengels en regels…

Als ouder van een strong-willed kind herken je dit wellicht. Baal je als een stekker als het voorkomt. Laat je je misschien ook meezuigen in (macht)strijd of negativiteit van je snel gefrustreerde kind of inflexibele tiener. Niet vreemd. We zijn immers allemaal mensen en reageren – net als je kind – vanuit emotie en gevoel. 

… reden en relatie

Soms, zwaar vermoeid en ‘feeling out of options’ laten we ons verleiden tot het ‘omdat ik het zeg!’ Want wie heeft het hier nu voor het zeggen?! Wars van elke vorm van autoriteit weet je, dat er dan pas écht donder in de lucht hangt. En waar is die bliksemafleider wanneer je h’m nodig hebt?!

Kinderen met een sterk willetje willen graag zelf verantwoordelijk zijn, leren door ervaring (niet door strijd of straf) en ja, hebben een hekel aan moeten, zonder goede reden of keuze. Ook al zoeken ze – fijngevoelige spanningsmeters als ze zijn – je aandacht en grens op; probeer te luisteren, door te vragen en behoud de relatie door communicatie. Gebruik creativiteit, een open houding en humor. Is er rust en ruimte? Geef dan ook aan dat er ook niet-onderhandelbare momenten zijn en maak deze bijvoorbeeld zichtbaar middels een samen gemaakte poster.  

Kortsluiting

Bij strong-willed kinderen slaan soms figuurlijk ‘de stoppen door’, wanneer er sprake is van achterliggende stress, overprikkeling of een mismatch tussen behoeften en verwachtingen. Door een gevoel van angst, spanning, frustratie, onmacht of onbegrip ontstaat er als het ware ‘kortsluiting’ van top tot teen. Van woedend slaan, schoppen, stampen, smijten tot ongekende verbale tirades of algehele weerstand. Er is een stop in het – denken en doen – contact. 

Dol op beeldspraak benader ik het ‘kortsluiting’-moment bij een strong-willed kind in de aard van dit elektrische verschijnsel. Kortsluiting ontstaat, in een zin gezegd, als de polen van een spanningsbron met elkaar wordt verbonden zonder weerstand. Wanneer de stroom een korte weg met weinig weerstand vindt zal het die weg kiezen. De enorme stroomsterkte die dan optreedt kan voor overbelasting of oververhitting zorgen.

In het licht van een kind met een sterke wil lijkt er hetzelfde te gebeuren. Als het willen (de plus) en het moeten (de min) bij een onverwacht of spannend moment samenkomen, zonder het nog te kunnen (weerstand) kiest een kind met een sterke wil, liever de korte weg: het kunnen vechten, vluchten of verstijven. Het ontstane onvermogen hangt dikwijls samen met nog niet optimaal ontwikkelde uitvoerende vaardigheden, (hoog)gevoeligheden of ongekende talenten en nog niet herkende asynchrone ontwikkeling. Want ook al begrijpt je kind het allemaal prima, het betekent niet automatisch dat het er ook – zonder hulp en handvatten – mee om kan gaan. Stop daarom het contact niet: zoek verbinding en maak aansluiting bij kortsluiting.

EmPOWERment van strong-willed kinderen

Heb je een prachtig temperamentvol kind met een sterke wil? Wat een geluk! Ja, het geeft misschien extra uitdaging en is geen kant en klaar recept, maar met empowerment krijgt je kind meer grip op hun eigen situatie en omgeving. Voelt het zich zelfverzekerd, krachtig en vol energie. Kent het zijn of haar talenten en weet deze ook te benutten. Durft het naar nog minder ontwikkelde kwaliteiten of vaardigheden te kijken en er iets mee te doen. En leert het doelen te bereiken waarvan ze eerst dachten deze niet te kunnen bereiken. 

Talenten.club is een coach- en begeleidingspraktijk voor kinderen en jongeren met ongekend talent. Elk kind heeft talent en een eigen recept, soms verborgen en ongekend. Samen streven we naar empowerment. Door passende uitdaging en warme begeleiding, humor en spel- en werkvormen worden de eigen(wijs)heid en talenten van het kind benut en zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zichzelf weer zien voor wie ze zijn. Verruim je blik en maak van geluk een gewoonte!

#talentenclub #verruimjeblik #ongekendtalent #maakvangelukeengewoonte #strongwilled #hooggevoelig #hoogbegaafd #eigenwijsheid #strongwilled #vanuithetkind #uitdaging #empowerment #ouderschap