Blog

Dyslexie en/of fixatie disparatie?

Samenwerking van de ogen

Ervaar je leer- of leesproblemen thuis of in de klas? Twijfel je over mogelijke dyslexie? Bedenk dan dat het ook aan de oogsamenwerking kan liggen.

Het komt vaak genoeg voor dat ten onrechte aan dyslexie wordt gedacht, terwijl het eigenlijk om visuele blokkades gaat. De verschijnselen lijken namelijk erg op elkaar. Bij fixatie disparatie is er sprake van een onjuiste oogsamenwerking, een visuele blokkade. Aangezien 80% van de informatie die ons bereikt via de ogen gaat, speelt het een grote rol bij al onze dagelijkse activiteiten.

Herken je onderstaande signalen?

 • Leesproblemen: variërend van snel vermoeid zijn, wazig zicht, last van branderige ogen en hoofdpijn krijgen tot totaal niet meer kunnen lezen doordat de ogen niet in staat zijn om de letters scherp te krijgen. Langdurig lezen is hierdoor niet haalbaar.
 • Problemen met schrijven: slordig, onregelmatige spaties en niet op maar onder of boven de lijntjes schrijven. Niet in staat om horizontaal of verticaal in een rechte lijn te schrijven.

 • Verstoorde balans, slecht evenwicht. Een goed ontwikkeld basaal evenwicht heb je nodig om goed stil te kunnen zitten.
 • Onjuiste oog-hand coördinatie.
 • Slecht ruimtelijk inzicht.
 • Geen diepte kunnen zien en moeite hebben met snelheden inschatten (in het verkeer of tijdens (bal)sporten).

Hoe uit zich dit?

 • Rode ogen, snel traanogen, veel knipperen en in de ogen wrijven tijdens het lezen.
 • Woorden overslaan of plotseling van regel veranderen, of juist woorden of regels opnieuw lezen zonder dit zelf op te merken.
 • Slechte concentratie tijdens leesactiviteiten.
 • Een oog dichthouden tijdens het lezen of nabije activiteiten.
 • Hoofd meedraaien tijdens het lezen.

Fixatie disparatie geeft signalen die veel lijken op dyslexie:

 • Schrijffouten, spellingsfouten, kopieerfouten.
 • Het omdraaien van letters/woorden/cijfers.
 • Woorden die op elkaar lijken met elkaar verwarren.

Het is begrijpelijk dat er soms onjuiste interpretaties aan gedragingen worden toegekend. Daarom is het belangrijk om eerst zaken uit te sluiten door o.a. screeningsonderzoek of training om aannames of (mis)diagnoses te voorkomen.

Wil je ervaren hoe het is om fixatie disparatie te hebben? Bekijk dan onderstaande plaatjes eens.

De Talenten.club is gecertificeerd FON visueel screener & trainer en draagt het Fixatie Disparatie keurmerk. Lees meer over fixatie disparatie op FON

Read more

Oei ik groei!

Mindset?

Ga je het liefst uitdagingen uit de weg ? Ervaar je commentaar of kritiek als belediging? Durf je geen fouten te maken of kun je slecht tegen je verlies? Weet je dat deze niet-helpende gedachten je belemmeren in je groei! Zonde toch?

Wat wordt er met mindset bedoeld? Het is de overtuiging die we over onszelf maar ook over anderen hebben. Het heeft een grote impact op de keuzes die we maken en op de ontwikkeling die we ‘zouden’ kunnen doormaken. Want niet alleen onze talenten en vaardigheden (executieve functies) zorgen voor succes. Het hangt vooral af van onze mindset – onze denkstijl!

Carol Dweck onderscheidt twee mindsets : de statische mindset en de op groei gerichte mindset.

Statische mindset – niet-helpende gedachten

Heb je deze denkstijl, dan heb je de overtuiging dat intelligentie, kwaliteiten, vaardigheden en talent vaststaande eigenschappen zijn. Je denkt dan: je bent slim of je bent het niet, je hebt talent of je hebt het niet. Je kwaliteiten zijn aangeboren: je bent nu eenmaal zachtaardig, bot, grappig, slim, dom, onhandig, creatief of sportief, daar kun je niks aan doen…

Je begrijpt dat als je dit denkt je weinig moeite zult doen om ergens ècht goed in te worden!

Als iets je gemakkelijk afgaat dan laat je dit graag aan anderen zien. Als iets je moeite kost dan heb je juist liever niet dat anderen dit zien. Je wordt boos of onverschillig als het je niet lukt om iets onder de knie te krijgen. Je hebt er een hekel aan of je schaamt je als mensen zien dat je een fout maakt. Je bent perfectionistisch en je begint niet eens aan die ene (echt gave) klus. Je herkent kinderen met vaste overtuigingen aan: ‘lukt niet’, ‘kan toch niet’, ‘saai’, ‘gaat toch niet’, ‘zie je nu wel…’ enz. Ze geven vaak al op voordat ze eraan beginnen of bij de kleinste belemmering. De grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en een verliezer voelen.

Inspanning is zinloos, want als je echt een genie bent, dan hoef je je niet in te zetten. Kritiek komt over als een bedreiging, daarom negeren ze leerzame negatieve feedback. Het succes van anderen zien ze als een bedreiging. Het resultaat van de statische mindset is dat je niet echt ontwikkelt en dus minder bereikt dan mogelijk is. De vaste denkstijl, vol van vaste, negatieve overtuigingen beperkt de prestaties. Het werkt destructief op de gedachten -niet helpende gedachten-en leidt tot slechte leermethoden.
Stop deze niet-helpende gedachten vandaag nog! Je kunt het samen met Talenten.club!

 

 

Groei mindset – helpende gedachten

Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament, maar iedereen is in staat om te veranderen door te leren en ervaringen op te doen. Iemand met deze denkstijl gaat er vanuit dat je je verder kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen.

Met een growth mindset zie je dat intelligentie, vaardigheden en talenten zaken zijn die je zelf kunt beïnvloeden. Jij beïnvloedt je eigen ontwikkeling door de moeite en energie die je erin steekt!

Denk maar eens aan Michael Jordan, Albert Einstein, Walt Disney of Lionel Messi. Hoevaak zal het bij hen eerst fout zijn gegaan voordat het uiteindelijk een keertje goed ging? Ze zijn goed, bekend en beroemd geworden juist door de vele mislukkingen en het blijven proberen.

I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed – Michael Jordan

Heb je net zo’n op groei gerichte denkstijl? Dan zie je dat het maken van fouten waardevolle lessen zijn en je schaam je je er niet voor om te laten zien dat je iets nóg niet kunt.

Verander je mindset

Gelukkig kun je je mindset veranderen! Door elke dag te laten zien dat uitdagingen er zijn om aan te gaan, hoe groot of klein een hindernis ook is. Je weet dat als je iets wilt dan ga je er voor. Je kunt alles bereiken wat je wilt. Waar een wil is, is een weg!

Talent is iets wat pas groeit als je er hard voor werkt – iedere dag. Wanneer iemand commentaar of kritiek op je heeft, neem dit ter harte: besef dat je er altijd wel iets van leert.

Met jouw talent, inzet en strategie en met de hulp en begeleiding van Talenten.club kom je er wel! Door je ‘vaste’ blik te verruimen kunt je weer groeien en plezier krijgen in je leven en het leren.

Read more

Ik wil eruit…

Ik wil eruit…

Voel je je onbegrepen? Wordt alleen je concentratie, – lees of leerprobleem gezien? Heb je het gevoel op de handrem te staan? Dan is de hoogste tijd om je talenten eruit te laten komen!

Iedereen heeft talent. Niet één maar wel meer! Alleen, niet alle talenten zijn even zichtbaar. Toch is het belangrijk je talenten te zien, te (h)erkennen en er op in te spelen. Thuis, bij het sporten, bij het uitoefenen van hobby’s of op school. Waarom? Omdat JIJ en je ongekende talenten er mogen zijn! Je mag eruit!

Als je talenten gekend en erkent worden, ervaar je een positieve invloed op je levenshouding, de manier hoe je bent, denkt en leert. Je kunt dan écht groeien, lekker in je vel zitten en zo tot je recht komen dat je op de juiste (onderwijs)plek terechtkomt die bij je past!

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligentiegebieden. Talenten.club erkent nog een negende: hoogsensitiviteit. Dit bijzondere talent komt vaak voor bij hoogbegaafde kinderen. Klinisch psychologe Elke Van Hoof, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, zegt hierover: ‘Ons onderzoek toont aan dat mensen met hoogsensitiviteit (HSP) de wereld op een andere manier beleven dan mensen die de eigenschap niet hebben. Scans bewijzen het: ze dénken echt anders’. Bij Talenten.club hebben we oog voor ‘anders denkenden’ en we helpen je graag om dit soms overweldigende talent te omarmen.

Iedereen beschikt over meerdere intelligenties of talenten. Sommige zijn heel sterk ontwikkeld, andere zijn minder sterk ontwikkeld of verborgen. We zijn geneigd om drie van deze talenten het meest in te zetten en bepalen vaak de voorkeur voor bepaalde activiteiten. Welke talenten heb jij? Waar geef jij de voorkeur aan? Benut je je talenten ook optimaal?

De verbaal linguïstische intelligentietaal talent 

Kinderen die dit talent sterk ontwikkeld hebben, houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze denken in woorden.

Ze houden van discussiëren, argumenteren, regels, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatie-middel. Het is niet gezegd dat dit talent op school ook altijd tot uiting komt in taal, spelling of lezen. Soms zorgen nog aanwezige reflexen of onjuiste oogsamenwerking voor het onderkennen van dit talent.

De lichamelijk-kinesthetische intelligentie – beweeg talent 

Deze kinderen leren door te doen, gebruiken gebaren en bewegingen bijzet spreken, hebben de behoefte om dingen uit te proberen en om het aan te raken.

Ze zijn het liefst in beweging, sporten graag, reageren meestal met trefzekere bewegingen, hebben een sterk gevoel voor gebruik van het eigen lichaam en goede fijne motoriek.

Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans maar ook sleutelen of knutselen. Toch is het goed voor te stellen dat dit talent van kinderen soms verkeerd geïnterpreteerd wordt of gezien wordt als een hyper, ongeconcentreerd, overenthousiast of ADHD type. Bedenk dan, dat het ook een gebrek aan uitdaging kan zijn, er nog reflexrestanten actief zijn of dat fixatie disparatie voor onrust of concentratieproblemen zorgt.

De visueel-ruimtelijke intelligentiebeeld talent 

Kinderen met visueel-ruimtelijke intelligentie denken in beelden. Ze onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als je het voordoet, plaatjes of videobeelden toont.

Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, nuances en vormen, goed kaart kunnen lezen, sterk gevoel hebben voor ruimtelijke verhoudingen, perspectief kunnen zien en kiezen voor een goede layout. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven. Houd er rekening mee dat deze kinderen – de beelddenkers – niet altijd kunnen laten zien, wat er in zit in een nu nog talig onderwijssysteem.

De logisch-mathematische intelligentie – reken talent

Dit talent wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Deze kinderen zijn sterk in het zien van oorzaak-gevolg verbanden.

Ze genieten ervan om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen, ze spelen als het ware met cijfers. Het zijn kinderen die ook abstract informatie kunnen ordenen en redeneren. Ze maken daarbij gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.

Het zijn kritische denkers die logisch redeneren, eerst analyseren en overwegen bij het oplossen van bijv. problemen en gestructureerd werken.

De muzikaal-ritmische intelligentie – muziek talent

Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme, pikken melodietjes snel op, neuriën en zingen graag mee. Ze spelen dan ook graag op een muziekinstrument.

Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren.  Ze kunnen vaak boeiend vertellen mede door knap gebruik van intonatie in de stem.

De intrapersoonlijke intelligentie – zelf talent

De denker, de filosoof, dit kenmerkt het kind met het ‘zelf’ talent. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke talent houdt van stilte en alleen zijn.

Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft voordat het antwoordt. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken.

Ze kennen de eigen sterke en zwakke kanten goed en stelt zich graag op de achtergrond op. Ze houden van dagdromen, poëzie, leven in een eigen wereld, nemen scherp waar wat er gebeurt en schrijven het graag op in een dagboek.

De interpersoonlijk intelligentie – samen talent

Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Ze voelen scherp aan wat anderen bezig houden of voelen. Deze kids hebben een knap empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander.

Het is een kind dat contact zoekt en als een ‘blauw helm’ bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door (positieve) feedback. Ze voelen zich prettig in groepjes, houden van gezelligheid en feestjes, trakteert graag en is altijd bereid anderen te helpen.

De naturalistische intelligentie – natuur talent

Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen, bladeren of andere mooie objecten uit onze natuur. Ze zijn gefascineerd door alles wat groeit en bloeit en vaak geïnteresseerd in natuurverschijnselen (weer, sterren en planeten). Ze herkennen snel kenmerken van planten en dieren.

Ze verzorgen en gaan graag om met dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren (verzamelen en ordenen). Ze leren gemakkelijk door waarnemingen.

De hooggevoelige intelligentie – hoogsensitief talent

Hoogsensitieve kinderen hebben de vaardigheid om onbewust veel informatie uit de omgeving op te nemen en kunnen deze diepgaand verwerken. Ze hebben als het ware extra voelsprieten, radar of antenne.

Hooggevoelige kinderen zijn zich zeer bewust van hun denken, voelen en handelen. Ze vinden het lastig bekeken, gemeten of te worden geëvalueerd. Ze hebben een hekel aan het woordje ‘moeten’ en kunnen pas optimaal presteren als ze vanuit het hart mogen werken en creëren.

Deze talenten leggen snel verbindingen door hun sterke intuïtie maar worden vaak totaal niet door anderen begrepen. Ze zijn visionair en zien de mogelijkheden vanaf een zeer pril stadium, waar dat voor anderen nog niet zichtbaar is. Ze zijn perfectionistisch en bang om fouten te maken (faalangst). Het voordeel is dat ze zeer zorgvuldig en accuraat zijn en fouten eerder signaleren.

Hooggevoelige kinderen leven regels meer na dan anderen om afkeuring of commentaar te voorkomen. Ze kunnen slecht tegen onrechtvaardigheid en zijn zeer goed in het (ver)zorgen van anderen omdat ze de nood van anderen ‘aanvoelen’.

Ontdek en laat je talent zien! Kom er maar uit bij de talenten.club!

Read more

Oog voor ongekend talent

Oog voor ongekend talent

Hoogbegaafdheid, hoogbegaafd… laten we eerlijk zijn. Het is niet de meest gelukkig gekozen term. Ja, het is een gave, een cognitieve begaafdheid die van toepassing is voor één op de 50 hoogbegaafde mensen in Nederland. Is het ook echt een gave? Niet als je ongekende talent, ongezien blijft.

Volgens Renzulli zijn er 2 typen hoogbegaafden te onderscheiden: de schoolhouse gifted (intelligente leerling) en de creative productive gifted (creatief begaafde leerling).

Ben je een schoolhouse gifted talent? Dan heb je geluk. Deze leerlingen zijn redelijk gemakkelijk te herkennen zijn in ons op reproductie gerichte onderwijssysteem. Deze groep intelligente leerlingen zijn vooral slim/pienter, doen het meestal goed op school en passen binnen het systeem.

De relatief onopvallende ‘anders denkende’ creatief begaafde talenten daarentegen hebben het minder gemakkelijk. Deze ongekende talenten vallen minder op in het nog talige onderwijssysteem. Door hun divergente denkvermogen, mindset, hooggevoeligheid of dubbele begaafdheid (hoogbegaafd gecombineerd met dyslexie, ADHD e.d.) kunnen ze hun begaafdheid niet altijd tot uiting brengen bij o.a. reproductieve toetsen en starre vraagstellingen.

Wat is nu het probleem?

Om één en ander te illustreren maken we een reisje naar het fictieve gezin van Jozef en Sophie, die drie jaar geleden de trotse ouders werden van een tweeling: Victor en Hugo. Victor heeft – dat blijkt al snel – een meer dan gemiddelde aanleg voor voetbal. Hugo, die is hoogbegaafd, zo zal later blijken.

Als een kleuter van drie een meer dan gemiddelde aanleg voor voetbal heeft, dan roepen alle volwassenen in zijn omgeving meteen ‘ooh’ en ‘aah’. Kleine Vic mag met papa en met opa voetballen zoveel hij maar wil, want dat is leuk. Als zijn tweelingbroertje een bovengemiddelde aanleg voor taal of rekenen blijkt te hebben, roept niemand ‘ooh’ en ‘aah’, en papa en opa staan niet te trappelen om woordspelletjes te spelen, of om te gaan rekenen met het kind, want dat is niet leuk. Erger nog, dat is pushen.

Hugo zijn talenten worden dan ook onbewust genegeerd door zijn omgeving. Voor zover ze hen al opvallen, want dat Hugo als éénjarige al besefte dat zijn linkerhand evenveel vingertjes telde als zijn rechterhand, dat merkte niemand.

Een aantal jaren later is Victor een jongen van 8 en aangesloten bij de lokale voetbalploeg. Omdat hij zoveel beter is dan zijn leeftijdsgenoten, mag hij al eens een wedstrijd meespelen met de kinderen die een jaar ouder zijn. Dat moet, want anders leert hij niks meer bij en zal hij niet meer beter blíjven. Victor en Hugo gaan al een tijdje naar school, en Hugo is in taal en rekenen zoveel beter dan zijn leeftijdsgenoten, maar hij mag van de juf níet af en toe eens naar een hogere klas. Hij zit in het tweede leerjaar en daar leer je maaltafels en het honderdveld en niks anders. We gaan hem toch niet pushen zeker!

Dat Hugo op deze manier niet lang beter zal blijven dan zijn leeftijdsgenoten, daar valt niemand over. Dat is nét goed. Toch? Victor voelt zich steeds beter in zijn vel want elk weekend staan papa en mama te supporteren en krijgt hij schouderklopjes. Op de speelplaats wil iedereen hem in zijn voetbalploeg; hij is immens populair.

Hugo krijgt geen schouderklopjes elk weekend. Misschien mag hij op het eind van elk trimester eens rekenen op wat goedkeuring van ouders en grootouders, als hij zijn rapport vol tienen toont, maar ook dat went en na een tijdje valt alleen die ene 7 nog op, waarover hij een opmerking krijgt.
Op de speelplaats staat hij vaak alleen, want iedereen wil voetballen en niemand interesseert zich voor dat rare jongetje dat de hoofdsteden en vlaggen van alle landen van Europa kent, en dat veel te moeilijke woorden gebruikt. Hij begint zich steeds slechter in zijn vel te voelen. Hij begrijpt nog niet ten volle wat eenzaamheid is en kan het dan ook niet omschrijven voor anderen, maar hij is het wel, eenzaam.

De omgeving is het probleem

Victor en Hugo zijn in dit geval fictief. Maar in elke school lopen er een paar uitzonderlijk goede voetballers rond en een paar hoogbegaafde kinderen, die zich aan dit verhaal kunnen spiegelen. Hoogbegaafd zijn was bij de geboorte van ons fictieve kind geen probleem, maar het is nu wel een probleem geworden. Zijn omgeving heeft hem een etiket opgeplakt waar hij niet om gevraagd heeft. Men heeft hem niet de kansen gegeven om zijn talenten te ontplooien en daardoor is hij gefrustreerd en ongelukkig geworden. Zijn omgeving heeft ongemerkt zijn probleem gemáákt.

Bron: Hoogbegaafd Vlaanderen

De kans is reëel dat deze kinderen zich ofwel tegendraads, ‘druk’ of agressief gaan gedragen om ook een deel van de aandacht te krijgen, ofwel ze begraven hun talenten en cijferen zichzelf helemaal weg. In beide gevallen heb je echter te maken met een doodongelukkig kind en een ongekend talent.

Elk kind heeft talent en élk kind en talent mag er zijn. De Talenten.club gelooft en weet dat er ruimte is voor álle ongekende talenten in élke omgeving. Door je blik te verruimen!

Read more

Het zit er wel in…

De fabel van ‘het zit er wel in, maar komt er niet uit’

‘Het zit er wel in, maar komt er niet uit’. Een zin die we allemaal wel eens hebben gehoord of hebben uitgesproken. We signaleren dat er meer in een kind zit, dan het op dat moment laat zien. We kunnen er echter niet onze vinger op leggen, waarom het er niet uitkomt. Het kind komt niet tot zijn of haar recht en gaat helaas vaak gepaard met ‘niet goed in je vel’ zitten. Alleen… wat als het er wél uitkomt alleen wíj het niet zien?

Ruim 80% van alle informatie die we tot ons nemen, bereikt ons via de ogen. Toch is wát we met onze ogen waarnemen, niet altijd wat het op het eerste oog lijkt. Denk maar eens aan optische illusies of gezichtsbedrog.

Stel je voor: je bent creatief begaafd en gezegend met het divergente denkvermogen, een talent om meerdere oplossingen binnen een vraag of opdracht te zien, kun je dan altijd laten zien wat er in je zit?

Neem deze CITO vraag (2009):

Als je een boomstam in 4 stukken wilt zagen, hoe vaak moet je dan zagen?

Om het ‘gemakkelijk’ te maken laten ze je ook nog uit meerkeuzeantwoorden kiezen:

A) 2 keer

B) 3 keer

C) 4 keer

Waar het gros antwoord B invult, zien creatief begaafden dat álle antwoorden kunnen. Welk antwoord moeten ze kiezen? Verwarring, te weinig informatie, tijdverlies… en dan toch maar een logische keuze, zonder de mogelijkheid het antwoord toe te lichten. Antwoord A, want de boomstam in 2x zagen is toch efficiënter en economischer dan 3 of 4x?

Helaas. Volgens het antwoordenblad is er maar één antwoord mogelijk en dat is antwoord B. Daarnaast beperken wij onze blik tijdens het nakijken enkel tot het zien van fouten. Het ‘waarom’ achter een antwoord. De beredenering ervan wordt niet gevraagd of gezien. Laat staan het ongekend talent.

Heeft deze creatief begaafde laten zien wat er in zit? Ja zeker. Komt het er uit? Ja, zeker. Alleen koppelen we helaas vaak genoeg aan de waargenome toetsresultaten een directe interpretatie. Dat is gevaarlijk en maakt, mijns inziens, de welbekende frase: ‘het zit er wel in, maar komt er niet uit’ tot een farce. In mijn optiek laat een kind bewust of onbewust áltijd zien wat er in zit. Het is alleen de vraag of wíj het willen zien.

Kijken is anders dan zien

Zien is de juiste betekenis geven aan een waarneming. Ofwel het correct interpreteren van de aangeboden informatie. Geen gemakkelijke klus als ons beeld ‘vertroebeld’ wordt door eerdere ervaringen, gestandaardiseerde toetsen, antwoorden en testen, gemiddelden, getrokken vergelijkingen, gevormde overtuigingen, overgeleverde wijsheden en aangeleerde vaardigheden.

Een open blik houden is dan ook essentieel bij het omzetten en verwerken van informatie. Dit gehele proces speelt zich af in onze hersenen en maakt dat we kijken met onze ogen, maar zíen met onze hersenen.

Verruim je blik
Het is niet kijken, maar nauwkeurig observeren waarmee we kunnen zien. Bij observeren verwerven we informatie uit eerste hand, door gebruik te maken van onze zintuigen aangevuld met objectieve data uit onderzoeksinstrumenten, communicatie en het vastleggen ervan. Door het aandachtig bestuderen van wat we zien, het verwonderen en (af)vragen, het formuleren van een gerichte onderzoeksvraag en het toetsen in de praktijk om te verifiëren of bij te sturen, verruimen we onze kennis. Door de vergaarde informatie in een breder perspectief te zien, kan dat leiden tot andere inzichten of interpretaties. Soms totaal anders dan verwacht of op het eerste gezicht leek.

Hoeveel zwarte stippen zie je?

Leonardo da Vinci beschikte over zo’n uitzonderlijk observatievermogen ook wel visuele intelligentie. Door het systematisch, precies, herhalend en natuurgetrouw te tekenen en te beschrijven probeerde hij de werkelijkheid niet door andermans, maar door eigen ogen te zien. Zijn motto was ‘saper vedere’ wat betekent: ‘weten hoe te zien’. Hij verruimde zijn blik door de verbindingen en patronen die hij zag, te combineren met logisch denken, onderzoeken en ervaren.

Wil je écht ongekend talent zien? Wil je weten hoe te zien? Verruim dan je blik met talenten.club

Read more