Blog

Big fish little pond – als een vis in het water?

‘Ik wil niet meer naar de plusklas, het is stom, saai.’ Wat is dat nu? Denk je dat je kind of leerling zich juist als een vis in het water voelt bij ontwikkelingsgelijken en een verrijkingsprogramma, is-tie er al weer klaar mee!  

Als een kind met ongekend talent in een plusklas of verrijkingsklas wordt geplaatst, dan kan er een rimpeling komen in zijn of haar vijver van zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dit is te verklaren aan de hand van het Big-fish-little-pond-effect (Marsh & Parker, 1984). 

Zie het als een grote vis in een kleine vijver. Die valt daar als enige ongekend talent lekker op. Je voelt je dus ’top’ in een reguliere klas en… een soort ‘flop’ in een plusklas. Immers, daar ben je omringd door gelijke ongekende talenten. Merk je dat je soms niet gelijk alles beheerst. Je voelt je een kleine vis in een grote vijver. 

Het overstappen naar een plusklas brengt soms de nodige uitdagingen met zich mee voor ongekende talenten. Op meerdere vlakken. Soms voel je je een vreemde eend, voelt het naar, spannend en eng. Het liefste wil je weg. Begrijpelijk, want inderdaad… als je iets nieuws probeert, loop je een risico. Maar, mijn inschatting is dat het grootste risico is dat je blijft doorkabbelen met wat je doet. 

En vis je dan straks niet achter het net? Je mist dan de kans om inzicht in je eigen leren te krijgen, weten wat je sterke en nog zwakke kanten zijn, je kennis te verbinden met nieuwe inzichten, het leren studeren, communiceren met gelijkgestemden, leren van en met anderen en ervaring op doen met hindernissen, frustratie, wrijving, fouten durven maken en weerstand. 

Het moge duidelijk zijn dat dit Big-fish-little-pond-effect bij elk kind, jongere of volwassene kan voorkomen. Het is ook niet alleen merkbaar in plusklassen. Denk ook maar eens aan de (brug)klas, bij een hobby, een sport of in je werk. 

Daarom is het van belang dat prestaties niet steeds vergeleken worden met die van anderen. Stel de mens en de ontwikkeling centraal. Zorg voor eigen (leer)doelen, besteed aandacht aan het proces en vier persoonlijke succeservaringen.

Soms is juist een ‘rimpeling’ in verminderd zelfbeeld en dipje in zelfvertrouwen nodig om te kunnen groeien. Je zult zien: je voelt je zo weer als een vis in het water.

Liefs van Margarita

#ongekendtalent #hoogbegaafd #kindercoaching #bigfishlittlepond #talentenclub #verruimjeblik #maakvangelukeengewoonte