Begeleiding

Heb je twijfels, vragen of maak je je zorgen over je kind of leerling? Voel je dat er iets gaande is, maar kan je je vinger er nóg niet op leggen? Zie je dat het kind worstelt met zichzelf, gedachten, gevoelens of emoties? Heb je het gevoel dat het er wel in zit, maar er niet uitkomt? Is er sprake van hoogbegaafdheid en/of onderpresteren? Talenten.club adviseert, begeleidt, coacht en biedt ouders en leerkrachten hulp en ondersteuning bij de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen en jongeren met ongekend talent.

Belang van het kind of jongere voorop

Merk je als ouder, verzorger of professionals uit onderwijs, zorg of gemeente dat een kind of jongere niet lekker in zijn of haar vel zit, slecht slaapt, niet graag naar school gaat of hoog school verzuim heeft, moeite heeft met grenzen aangeven of te herkennen, sociale omgang ingewikkeld vindt, bedolven lijkt te worden onder vele gedachten of intense gevoelens en emoties of last heeft van onzekerheid, angsten of perfectionisme?

Is er een (hulp)vraag  en/of een brede, onafhankelijke blik gewenst is om onbedoelde tunnelvisie of het psychosociaal fenomeen groepsdenken te doorbreken? Dan biedt talenten.club graag een helpende hand. Werkend met een open houding, positief, energiek, nieuwsgierig, creatief en vanuit gelijkwaardigheid, waarbij geldt: het belang van het kind staat voorop.

Samen op zoek naar de oplossingen in het kind zelf 

Werkwijze

Naar welke vorm van begeleiding ben je op zoek? Talenten.club biedt individuele begeleiding en coaching, studiebegeleiding, opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, peergroup en zorg- en onderwijsondersteuning.

Wie ben je, wat wil je, wat kan je en wat doe je? Om jezelf te leren kennen is een van de eerste stappen: psycho-educatie, toegepast op de specifieke behoeften en ontwikkelingsfase van het kind. Om kinderen en jongeren, maar ook ouders, meer inzicht te geven in zichzelf, laat ik graag zien hoe bijvoorbeeld het brein werkt, de invloed van niet-helpende en helpende gedachten en overtuigingen en het nut (en noodzaak) van emoties.

Is er sprake of vermoeden van hoogbegaafdheid dan gaan we dieper in op hoe begaafdheid en ontwikkeling werkt. Van de asynchrone ontwikkeling van de hersenen die verband kan houden met kleine eigenaardigheden in denken, leren of gedrag. Hoe dit middels overgevoeligheden of intensiteiten tot uiting komt in specifieke situaties maar ook enkele van de veelvoorkomende comorbiditeiten die soms geassocieerd worden met hoogbegaafdheid, waaronder conflicten in visuele en auditieve verwerking, dyslexie en mogelijk ADHD en autisme.

Als coach help ik kinderen om eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken, om doelen te bereiken en om uitdagingen de baas te blijven. Als begeleider neem ik kind (en omgeving) bij de hand als er problemen of uitdagingen zijn, werken we positief aan oplossingen en loop ik een tijdje mee. Stap voor stap. Beweging en (zelf)inzichten vanuit het kind creërend. De oplossing zit namelijk al in een kind.

Hoe dan? In een ontspannen huiselijke sfeer maken we kennis en sparren we onder het genot van ranja, kopje koffie of thee. We verkennen de hulpvraag en desgewenst stel ik een kort plan van aanpak op aan de hand van de observaties en verkregen inzichten in dromen, denken en doen van het kind. Is er na de kennismaking een ‘klik’, voelt je kind zich veilig en vertrouwd, kun je je vinden in het plan en de tarieven, dan maken we afspraken voor verdere begeleiding van je kind.

En dan? In principe werken we middels één op één maatwerk sessies, mocht dat nog spannend zijn, geen probleem, dan vinden we daar vanzelfsprekend een oplossing voor. Is het nog lastig om naar de praktijk te komen? Er is altijd een weg…

Bij de 1 op 1 sessies ga ik samen met je kind op onderzoek naar zijn of haar talenten, kwaliteiten en de persoonlijke ‘hulpbronnen’. Je hebt altijd sterke kanten en ik leer je kind hoe je deze in kunt zetten in verschillende situaties. Dit doen we door middel van spel, praten, bewegen en creatieve activiteiten. Zo werken we op verschillende niveaus aan dat wat er nodig is.

Door achter gedrag te kijken, zie je de daadwerkelijke behoefte. Want soms zit er een blokkade, belemmeringen, frustraties of worden er andere denk- en leerstrategieën gebruikt (top-down in een bottom-up wereld). We werken eerst aan persoonlijke ontwikkeling en van daaruit aan talentontwikkeling. Door bijvoorbeeld het inzetten van de Verruim-je-blik methodiek, gebaseerd op theorieën van Dawson & Guare, Dweck en Covey. Waarbij we op een uitdagende, actieve manier oefenen met het toepassen waardoor je groeit in zelfvertrouwen, motivatie, het keuzes durven maken, versterken je vaardigheden, je proactief denken, uitdagingen leren aangaan en strategie gebruik. Je zult de positieve uitwerking op levens-, leer- en werkhouding vlot ontdekken.

Ontwikkeling

Omdat ontwikkeling niet altijd gelijkloopt kunnen er ook nog niet-geïntegreerde reflexen (INPP) of een onjuiste oogsamenwerking (fixatie disparatie) voor (tijdelijke) blokkades zorgen. Dit kan onrustig gedrag, concentratie uitdagingen en/of wazig zicht veroorzaken.

We kijken met onze ogen, maar zien met onze hersenen.

Het is niet altijd wat het lijkt. ‘Kijk eens goed!’, ‘Lees eens wat er staat!’ of ‘Schrijf eens netjes’. Zinnetjes en woorden die je, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, wel eens hebt uitgesproken. Je raadt het kind of de leerling aan om beter te kijken, te herlezen of om netter te werken. Maar wat als je fixatie disparatie hebt? Een visuele disfunctie die maakt dat je dingen anders ziet dan anderen. Een dergelijk zinnetje kan een kind dan erg onzeker maken, innerlijke conflicten, angst en stress geven. Daarnaast wordt het vaak in plaats van beter, juist slechter. Tijd om achter het gedrag te kijken om misdiagnoses of inschakeling van het ‘vecht, vlucht, volgen en (be)vriezen’-systeem te voorkomen.

We gaan er vaak vanuit dat iedereen hetzelfde ziet. Niets is minder waar. We kijken met onze ogen, maar zien met onze hersenen. Wanneer onze ogen onjuist samenwerken, ofwel als de hersenen de beelden van beide ogen niet tot één enkel beeld kunnen versmelten, wordt kijken onduidelijk en geeft het ‘zien’ in de hersenen problemen. Fixatie disparatie kan wazig, bewegend of onduidelijk zicht veroorzaken. Hoofdpijn geven, onrustig gedrag, vermoeidheidsklachten of concentratieproblemen.

In het onderwijs herken je het vaak aan slordig handschrift, niet horizontaal schrijven, onregelmatige spaties, slecht begrijpend lezen (hoe langer de zin hoe lastiger), hakkelend hardop lezen of vinger gebruiken bij het lezen.

Mocht je twijfelen tussen dyslexie of fixatie disparatie? Visuele disfunctie willen uitsluiten en onzekerheid en stress bij een kind verminderen? Als FON visueel screener kom ik graag op school om observatie, visuele screening te verrichten of training te starten.

Merk je dat een kind wel weet wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet? Dan kan het kind of de leerling zijn volledige potentieel niet laten zien. Niet-geïntegreerde reflexen geven soms een vertekend beeld. Op langere termijn kan dit resulteren in frustratie, hyperactiviteit, hypersensitiviteit, onderpresteren. Of een kind is niet meer gemotiveerd om naar school te gaan, huiswerk te maken of voelt dat zijn inspanningen niet worden beloond. Elke reflex kan een weerslag hebben op een bepaald domein van de leerproblemen problematiek. De ene beïnvloedt het handschrift, de andere zit het stilzitten in de weg of zorgt ervoor dat het kind nog steeds in bed plast…

Graag help ik middels het INPP reflexintegratie screening en training programma kinderen die nog niet (neuromotorisch) schoolrijp zijn of leerproblemen hebben bij het oefenen om de basisvaardigheden, om tot leren te komen, te stimuleren. Immers, via de motorische weg worden de cognitieve functies ondersteund.

Groepsbegeleiding, ambulant of schoolarrangementen?

Peergroup hoogbegaafdheid

Kinderen en jongeren met begaafde kenmerken zijn dikwijls een ster in het aanpassen. Ze camoufleren soms hun begaafdheden of voelen zich zo anders dan anderen dat ze zich zo gaan aanpassen om sociale uitsluiting te voorkomen. Talenten.club organiseert voor ontwikkelingsgelijken Verruim-je-bliQ verrijkingsactiviteiten. In een veilige omgeving is er aandacht voor sociale, mentale, creatieve en emotionele ontwikkeling.

Zijn er (meerdere) kinderen met ongekend talent (peers) geïnteresseerd in uitdaging, persoonlijke doelen en ontwikkeling en aansprekende opdrachten om motivatie, mindset, samenwerken, weerbaarheid, vaardigheden en zelfvertrouwen te sterken? Durf je het aan om nieuwe, spannende dingen te proberen en uit je comfortzone te komen? Neem dan contact op via info@talenten.club

Ambulante begeleiding

Als ambulante ECHA specialist hoogbegaafdheid en talentbegeleider kom ik graag op school of (via wijkcoach) thuis om ondersteuning te bieden.

Schoolarrangementen

Kindercoach op school? Observaties of individuele begeleiding. Opzetten van een plusgroep of helpende handen in de klas nodig? Beleidsplan ten aanzien meer- en hoogbegaafdheid opstellen? Training of presentaties te geven aan leerling(en), ouders, leerkracht en schoolteams. Neem gerust contact met mij op. Samen bereiken we meer.

Nog even dit: je hoeft geen kostbare stempel hoogbegaafdheid of bewezen ongekend talent te hebben om deel te nemen aan de coaching en begeleiding van talenten.club. Want ongekend talent laat zich namelijk niet in een ‘hokje’ plaatsen en is niet in een cijfer te vangen. Elk kind heeft talent. Soms alleen verborgen en ongekend. Samen ontdekken we het.

Indien er aanvullende of andere hulp nodig blijkt te zijn, geen zorgen, dan wordt doorverwezen naar een andere professional uit mijn netwerk.