Ik wil er uit! Ontdek je talent Mindful mindsets Leren studeren leren leren

Welkom

Hoogbegaafdheid

Ieder kind is uniek en heeft talent, dat is een ding dat zeker is. Maar wat als je kind ontwikkelingsvoorsprong heeft? Hoogbegaafd is? Of een nog verborgen ongekend talent heeft en zich al van jongs af aan anders voelt? Tijd om de term hoogbegaafdheid eens onder de loep te nemen.

Hoogbegaafd, hoogbegaafdheid… laten we eerlijk zijn. Het is niet de meest gelukkig gekozen term. Ja het is een gave. Het is het hebben van schat aan ongekend talent! Maar is het een garantie voor een fijne schooltijd, levensgeluk of stralende cijfers? Niet als je ongekende talent ongezien blijft.

Hoogbegaafd is meer dan intelligent

Laten we beginnen met het stellen dat als je hoogbegaafd bent, je ook hoogintelligent bent. Maar als je hoogintelligent bent, ben je niet per definitie ook hoogbegaafd. We spreken alleen van (hoog)begaafdheid wanneer iemand volhardend ofwel gemotiveerd is, creatief -outside the box- kan denken én bovengemiddeld intelligent is (Renzulli, 1978). We hebben het dus niet enkel over het hebben van hoge academische prestaties en het betreft een grotere groep. Belangrijke factoren bij het tot uiting (kunnen) komen van (hoog)begaafdheid is onder invloed van een wisselwerking tussen omgeving en persoonskenmerken geeft Renzulli aan. Om deze talenten te kunnen ontwikkelen spelen gezin, vrienden/ontwikkelingsgelijken en school een belangrijke rol (Mönks, 1995).

Renzulli onderscheidt twee typen hoogbegaafden. De ‘schoolse’ succesvolle en intelligente leerling (schoolhouse gifted) en de creatief begaafde leerling (creative productive gifted). Ben je een schoolhouse gifted talent? Dan heb je ‘geluk’. Deze leerlingen zijn redelijk gemakkelijk te herkennen in de klas. Deze groep intelligente leerlingen zijn slim en pienter, halen hoge cijfers, doen het meestal goed op school en passen binnen het systeem of de pluswerk of plusklas regels.

Juist die andere groep, de creatief begaafde leerlingen, heeft het minder makkelijk. Deze zeer diverse groep van ongekende talenten vallen minder op in het huidige onderwijssysteem of gedragingen worden onjuist geïnterpreteerd. Ze denken beeldend, creatief en ‘anders’ dan andere leerlingen. Vaak zijn het hooggevoelige, empathische leerlingen met een extreem sterk rechtvaardigheidsgevoel, perfectionistische en kritische instelling (Kieboom, 2007). De ontwikkeling loopt niet altijd synchroon of ‘binnen de lijntjes’. Er kunnen grote verschillen tussen de kalender- en mentale leeftijd zijn te traceren. Regelmatig hoor je dan ook, het is ‘een oude ziel’ verpakt in een jong lichaam.

Intens en hooggevoelig

Een onmisbare voorwaarde om van hoogbegaafdheid te spreken is creativiteit. Creativiteit en creatief denken is nodig om tot bijzondere prestaties te komen. Enerzijds is het hét kenmerk voor hoogbegaafden, anderzijds is het vaak dít kenmerk dat leidt tot verwarring, gedragsprobleem-stempels en misdiagnoses.

Menig hoogbegaafde vindt men intens en hooggevoelig (Dabrowski) in hun gedragingen en emoties: temperamentvol, eigenzinnig, autonoom, chaotisch, onstuimig… en eens te meer worden ze beticht ‘overdreven’ te zijn. En als de kenmerken van hoogbegaafdheid verkeerd worden geïnterpreteerd of niet gezien worden, zorgen misdiagnoses voor onnodig lijden en een extra labeltje (Webb, 2005). Dan krijgen deze getalenteerde kinderen te horen dat ze gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals AD(H)D, Asperger of depressie of een leerbelemmering als dyslexie. Dat maakt ze ‘dubbel bijzonder‘ (twice exceptional) ofwel hoogbegaafd met een ‘smaakje’.

Een kind met ongekend talent dat ongezien blijft kan zich (tegen natuurlijk) gaan aanpassen, onderduiken, onderpresteren of vastlopen. Onzekerheid, (faal, succes of toets)angst, stress, tics, laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen kunnen de kop opsteken. Anderzijds kan een kind zich ook juist tegendraads, ‘druk’, clownesk, depressief of agressief gedragen om (onbewust) ook een deel van de aandacht te krijgen. In beide gevallen heb je te maken met een doodongelukkig kind en kunnen motivatie uitdagingen of slechte werk- en leerstrategieën op de loer liggen. De invloed hiervan op een gezin of de omgeving blijft niet onopgemerkt.

Ongekend talent

Wat betekent hoogbegaafdheid voor Talenten.club? Hoogbegaafdheid gaat veel verder dan cognitieve begaafdheid. Het is een prachtig ongekend talent en gave! Je denkt, doet en voelt anders dan de meeste mensen. Veelal heb je ongewone verwachtingen en andere manieren van waarnemen, leren en communiceren. Het is iets wat je hele leven een rol blijft spelen. Onderstaande uitspraak van Annemarie Roeper (2000) sluit dan ook het beste aan bij de visie van Talenten.club.

Hoogbegaafdheid betekent een hoger niveau van bewustzijn, grotere sensitiviteit, een groter vermogen tot het begrijpen van waarnemingen en het omzetten daarvan naar intellectuele en emotionele ervaringen.

Gelijk aan Gardner (1983) en vele anderen kijken ik als kinder-en ontwikkelingscoach verder dan alleen de IQ-score, getallen of gemiddelden. Wij zien het kind in zijn geheel, want een mens is meer dan de som der delen.

Ook al valt er wetenschappelijk gezien af te dingen op Gardner’s theorie van meervoudige intelligentie, zijn theorie heeft grote invloed gehad op het werkveld en geleid tot de nodige blikverruiming over de ideeën van menselijke intelligentie.

Een passende omschrijving waarin alle aspecten van (hoog)begaafdheid aan bod komen is verwoord in het Delphi-model (Kooijman- van Thiel, 2008):

‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’

Signaleren, herkennen en begeleiden

De diversiteit binnen hoogbegaafden is groot (Betts&Neihart, 1988; 2010). Dit vraagt bij het signaleren, herkennen en begeleiden niet alleen om zeer uitgebreide kennis en ervaring, maar ook om maatwerk begeleiding, inzicht in leef- en leerbehoeften, duidelijke communicatie en altijd een open blik.

De kindercoach gespecialiseerd in hoogbegaafdheid heeft expertise op het snijvlak van hoge intelligentie, intensiteiten en hoog/overgevoeligheden, executieve vaardigheden, chronisch onderpresteren, leef-en leerbehoeften en internaliserend en externaliserend gedrag. Ze adviseert, begeleidt en coacht hoogbegaafde kinderen, hun ouders en scholen, maar ook hoogbegaafde (jong)volwassenen. Binnen én buiten de onderwijsomgeving. Signalering vindt plaats op grond van gesprekken, gegevens of door middel van observaties (individueel of in de groep). Door vroegtijdige (h)erkenning kunnen problemen zoals aanpassingsgedrag en onderpresteren mogelijk voorkomen worden.

In de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, begaafde, (vermoedelijke) hoogbegaafde of uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen werken we vooral aan het motiveren en enthousiasmeren van het ongekende talent. Zodat ze verantwoordelijkheid (durven) nemen voor hun eigen leerproces, weer lekker in hun vel komen te zitten, talenten optimaal benutten en zo op de juiste plek terecht komen. Ongekend talent zie je bij Talenten.club

Kindercoaching

Ieder kind zit weleens wat minder lekker in z’n vel, dat hoort bij opgroeien. Maar als een kind langere tijd verdrietig, boos, angstig of onzeker is, dan is dat heel vervelend. Soms ontstaan er hierdoor uitdagingen op het gebied van leren, opvoeding en gedrag of op sociaal-emotioneel vlak.

Kindercoaching biedt nèt dat steuntje in de rug dat voor een kind nodig kan zijn om de wereld te kunnen herstructureren. Of om de wereld beter te leren begrijpen. Of misschien om weer vat te krijgen op de wereld.

Wat doet een kindercoach?

Een kindercoach biedt hulp voor kinderen, tieners, ouders en leerkrachten als er een vraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp. Als een kind moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit, kan kindercoaching helpen. Bijvoorbeeld bij het aanleren van sociale vaardigheden of het omgaan met gevoelens. Een kindercoach heeft een positieve werkwijze en werkt oplossingsgericht.

We kijken en werken vanuit de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. Kindercoaching en de hulp van een kindercoach heeft vaak een gunstige invloed op een kind (en omgeving), waardoor het lekkerder in z’n vel komt te zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan.

Wanneer schakel je een kindercoach in?

Je kunt bij ons terecht als je als ouder of leerkracht veranderingen in gedrag of ontwikkeling van het kind ziet, je er zorgen over maakt of gedragingen wilt duiden. Hieronder een aantal vaak voorkomende situaties:

Begeleiding

Kinderen

Talenten.club is een coach- en begeleidingspraktijk voor kinderen met ongekend talent. Elk kind heeft talent, soms verborgen en ongekend.  De Talenten.club is er voor alle  kinderen & jongeren die zich ongezien of ongehoord voelen, die nóg niet goed in hun vel zitten of waarvan niet gezien wordt wat er in zit doordat zij:

 • (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn
 • ontwikkelingsvoorsprong of een ongekend talent hebben
 • creatief (hoog)begaafd zijn
 • voorkeur hebben voor een creatieve, visuele denk- en leerstijl
 • intens en hoogsensitief/hooggevoelig zijn
 • een asynchrone ontwikkeling hebben (verschillen in kalender- en mentale leeftijd)
 • last hebben van onzekerheid, angst hebben, piekeren, boosheid of een negatief zelfbeeld
 • gepest worden of iets moeilijks hebben meegemaakt (een verhuizing, een scheiding, verlies van een geliefd iemand of lievelingsdier?
 • moeite hebben om zich te concentreren of aandachtsproblemen hebben
 • motorisch onhandig zijn of een onjuiste oogsamenwerking hebben (leer- lees- en/of schrijfproblemen)
 • onderpresteren en/of met zichzelf en/of op school vastlopen
 • geen of onjuiste werk- en leerstrategieën gebruiken of waarbij het automatiseren niet lukt

Elk kind verdient een plek op de kaart. Ook als je ‘anders’ bent dan anderen. Leer je blik te verruimen en zie meer in deze (onderwijs)wereld van gemiddelden en getallen.

Ontdek je ongekend talent bij Talenten.club.

Ouders

De Talenten.club is er voor ouders van jongeren die zich zorgen maken. Die zien dat er iets is, maar de vinger er nóg niet op kunnen leggen. Zich daardoor soms machteloos voelen doordat zij het kind zien worstelen met zichzelf, de ongekende talenten, creatieve (hoog)begaafdheid of de omgeving. Die de impact ervan op het gezin merken. Of die stuiten op onbegrip vanuit hoeken waar je juist begrip en hulp verwacht.

Het hebben van een kind met ongekende talenten is prachtig. Al voelt dat in de praktijk soms niet. Immers, vaak wordt het talent afgedaan als zorg of ‘luxe probleem’. Niet iedereen begrijpt dat het zorgen, twijfels en spanningen geeft. Heeft je kind een gebroken been krijg je begrip. Scoort je kind een doelpunt in een wedstrijd, is er lof. Maar is je kind wijs? Dan is het een betweter. Stelt je kind veel vragen? Dan is het lastig of storend. Is je kind niet ‘spontaan’ maar een kat-uit-de-boom-kijker’? Dan is het kind sociaal emotioneel ‘nog niet klaar’. We kijken, maar zien niets…

De weg er naar toe…

Herkenning? Goed zo, dat is de eerste stap. Besef en omarm dat je een ouder bent van een kind met ongekend talent. Ouders zijn zeer goed zijn in het identificeren van begaafdheid bij hun kinderen. Je bent geen zeur-ouder, curling-ouder, pushende ouder of de ‘zoveelste ouder die denkt dat zijn of haar kind begaafd is’. Je bent een oplettende ouder die de onderliggende behoefte bij gedragingen wilt begrijpen. Daar is niets mis mee!

De volgende stap is om erkenning te krijgen. Dit (begrip)proces is bij iedereen anders en vereist maatwerk aanpak. Talenten.club kan helpen bij de te bewandelende wegen in het onderwijs en tegelijk in de begeleiding voor je kind met ongekend talent. Nee, je hoeft geen (dure) ‘stempel’ meer- of hoogbegaafdheid te hebben. Er zijn meerdere wegen en routes om ongekend talent zichtbaar te maken. Welke route durf jij te nemen?

Bel of maak eens een vrijblijvende afspraak bij Talenten.club

Scholen

Op elke school zijn kinderen die problemen ervaren op school en/of thuis en op sociaal-emotioneel vlak een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De leerkracht kan dit in een volle klas niet altijd bieden, hoe graag hij/zij dat ook zou willen. De kindercoach kan hierbij ondersteunen, coachen en begeleiden. De kinderen werken samen met de coach aan een oplossing, waarbij de ouders en de leraren ook door de coach ondersteund worden om dit mogelijk te maken. Dit is fijn voor het kind zelf en zijn ouders, maar ook voor de leerkrachten, intern begeleiders en de klasgenoten.

De samenwerking tussen de intern begeleider, leerkracht, ouders en kind vinden wij van essentieel belang voor een geslaagde ontwikkeling van een kind. Bij een optimale samenwerking doet een ieder binnen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en in versterking met elkaar, wat nodig is om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen. Het doel is dat het eigen potentieel wordt aangesproken en dat kinderen door eigen oplossingen en mogelijkheden hun weg vinden.

Door de kindercoach een plek te geven binnen de schoolomgeving zijn de lijntjes kort, kennen mensen elkaar, is het mogelijk om snel stappen te ondernemen en heeft een preventieve werking. Wij bieden ondersteuning en handvatten bij:

 • vroegtijdig herkennen en direct adresseren van sociaal-emotionele problematiek (zorgbehoefte) bij kinderen
 • anders kijken en denken over gedrag van kinderen
 • uitgaan van aanwezige kwaliteiten en talenten
 • herkennen en erkennen van zorgbehoefte van het kind
 • haalbare doelen stellen
 • problemen omzetten in uitdagingen
 • kansen grijpen en zelf creëren
 • kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces
 • zelfbewuste kinderen
 • samenwerking tussen kinderen, leerkracht en ouders

De kindercoaches van Talenten.club observeren neutraal en communiceren respectvol, helder en verbindend. We houden rekening met ieders gevoelens en behoeften en we doen heldere verzoeken. Lees er meer over in onze folder Kindercoach op school

Neem daarom gerust contact op met Talenten.club.

Opvang

Er is al veel over geschreven en gesproken en gelukkig komt er steeds meer oog voor: vroegsignalering bij jonge kinderen. Bij jonge ongekende talenten spreken we nog niet van hoogbegaafdheid, maar over het hebben van een ontwikkelingsvoorsprong. Een tijdige signalering maakt jonge kinderen gelukkiger en kan leer- en gedragsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Sommige peuters en kleuters kenmerken zich door het hebben van een brede interesse, het maken van grote denkstappen, ‘ander’ taalgebruik, scherpe detailwaarneming, oneindig veel vragen hebben en stellen, sociaal, taakgericht en/of creatief spel. Juist op pre-scholen, kinderdagverblijven (KDV), peuterspeelzalen (PSZ) maar ook bij de buitenschoolse opvang (BSO) kan de talenten.club een helpende hand bieden.

Weten wat talenten.club voor uw pre-school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of BSO kan betekenen? Bel of mail gewoon eens met Talenten.club.

Over

Hoe zou het zijn als jij helemaal jezelf zou kunnen zijn? En dat je wordt gezien voor wie je bent? Dat er oog is voor joú in plaats van beperkende labels, hokjes of etiketten. Kom er maar uit.

Aangenaam, ik ben Margarita Nawijn van Talenten.club. Ik coach en begeleid kinderen met ongekend talent. Elk kind heeft talent, soms verborgen en ongekend.

De manier waarop je naar jezelf kijkt of hoe de wereld naar jou kijkt is vaak bepalend voor hoe je je voelt en wat je denkt te kunnen.

Talenten.club gaat uit van de eigen(wijs)heid en talenten van het kind en zorgt ervoor dat kinderen gezien worden voor wie ze zijn.

Door warme begeleiding, humor en spel- en werkvormen verruimen je je blik, haal je meer uit jezelf en weet je van Geluk een Gewoonte te maken!

Liefs van Margarita

Over Margarita:

Contact maken door écht te luisteren en een kind te zíen. Communiceren. Samen ontdekken wat hij of zij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daar word ik blij van. Zelf ben ik moeder van twee hooggevoelige, hoogbegaafde kinderen die beiden op jonge leeftijd vastliepen in een onderwijswereld van getallen en gemiddelden. Doordat ze anders denken en anders ontwikkelen. Het effect hiervan op kind, gezin en omgeving heeft er toe geleid dat ik mij – na een carrière in de marketing en communicatie – ben gaan specialiseren in hoogbegaafdheid, kindercoaching en talentontwikkeling. Met de oprichting van Talenten.club | praktijk voor ongekend talent tot gevolg.

In mijn optiek heeft elk kind talent, alleen soms een verborgen en ongekend talent. Soms wordt het gedrag of overgevoeligheden van een kind onjuist geïnterpreteerd. Beperken we onze blik enkel tot het stempel of labeltje. Of ‘komt er niet uit wat er in zit’ door een andere manier van denken en doen. Een kind kan zich daardoor niet gezien of gehoord voelen, gaan ‘uit’, piekeren, chronisch onderpresteren, zelfvertrouwen verliezen of vastlopen. Vanuit het kind en samen met kind, ouder en school werken we aan verandering.

Als gediplomeerd kindercoach gespecialiseerd in hoogbegaafdheid (Novilo talentbegeleider en ECHA Specialist Gifted Education) begeleid ik -anders denkende- kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Met intuïtie, empathie, compassie, een open blik en oplossingsgericht. Mijn kennis en achtergrond vanuit de marketing en communicatie – o.a. basisbehoeften (Maslov), cirkel van invloed (Stephen Covey) en de 7 Gewoonten (Sean Covey) – blijken hierbij zeer waardevol en effectief te zijn. In de marketing speelt psychologie een belangrijke rol. Om gedegen in te kunnen spelen op behoeften van mensen dien je deze niet alleen te kunnen identificeren maar vooral het gedrag van mensen, behoeften en verwachtingen te begrijpen. Hierbij moet je verder kijken dan je op het eerste oog ziet.

Door ‘anders’ te kijken, kun je kinderen zien, laten zijn en hun talenten ontwikkelen. Samen werken we aan een blik verruimende levenshouding die zelfvertrouwen doet toenemen en je leert staande te houden in deze wereld.

Erkend 

Gediplomeerd kindercoach erkend door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

Geregistreerd in

       

Verruim je blik

‘Talenten.club gelooft en weet dat er ruimte is voor alle ongekende talenten in elke omgeving. Talent dat er uit wil. Haal meer uit jezelf. Door je blik te verruimen!’

Benut je ongekende talent en wees welkom bij de talenten.club!

‘Verberg uw talenten niet. Ze zijn voor gebruik gemaakt. Wat is een zonnewijzer in de schaduw?’– Benjamin Franklin 

Deze quote van Benjamin Franklin (1706-1790) met intrigerende vraag, prijkte jaren op een vergeelde post-it op m’n whiteboard. Voor mij symboliseert deze quote dat iedereen talenten heeft, maar slechts weinigen (her)kennen ze of weten het volle potentieel ervan te benutten. Zij, die hun talenten (her)kennen en er nuttig gebruik van maken, komen tot hun recht, op de juiste plek en kunnen stralen. Zijn zij, die hun talenten niet (her)kennen, dan gedoemd tot een leven in de schaduw? Niet door oog te hebben voor ongekend talent.

De taak van Talenten.club

Het is de taak van Talenten.club om oog te hebben voor ‘anders denkenden’ in een wereld van getallen en gemiddelden. Door kinderen met ongekend talent te zien, te laten zijn, te begeleiden en hun talenten te laten benutten zodat ze kunnen stralen als zonnewijzers in de zon.

Verruim je blik bij Talenten.club – praktijk voor ongekend talent 

Hoe werkt de Talenten.club?

Ontwikkelingsvoorsprong? Groot ontwikkelingspotentieel? Hoogbegaafd maar onbegrepen? Word je ongekende talent niet gezien? Kamp je met weinig zelfvertrouwen? Hooggevoelig of faalangstig? Twijfel je tussen dyslexie en fixatie disparatie? Loop je vast, sta je op de ‘handrem’ of zit je met vragen?

De ontwikkelingscoach van Talenten.club werken praktisch, toekomst- en oplossingsgericht. Oplossingsgericht werken betekent dat we samen met alle betrokkenen de gewenste toekomst beschrijven, inzien wat succesvol was in het verleden, waarderen van aanwezige kwaliteiten en meer doen van dat wat werkt.

Uitgaan van kleine bereikte successen, competenties en mogelijkheden in plaats van uitgaan van problemen en onvolkomenheden. De successen die iemand al bereikt heeft zijn belangrijk: Waar ben je goed in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al geholpen?

Oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om veranderingen bij kinderen en volwassenen te realiseren en is dan ook van toepassing op kinderen, ouders én leerkrachten. Samenwerking in deze driehoek kind-ouder-leerkracht om de talenten van ieder kind te laten ontwikkelen is hierbij van cruciaal belang. De coach is hierbij de verbindende meewerkende factor.

We maken kennis, sparren onder het genot van een kopje koffie of thee over je hulpvraag, tarieven en tegelijkertijd kun je de sfeer in de praktijk proeven. Besluit je na de kennismaking dat je wel een professionele helpende hand kunt gebruiken? Dan maken we afspraken voor de verdere begeleiding van je kind.

Dit doen we in 1 op 1 maatwerk coachingsessies in een veilige setting waar het kind zich thuis voelt. We kijken naar de daadwerkelijke behoefte. Soms zit er een blokkade of worden niet passende denk- en leerstrategieen gebruikt. Met de Verruim je blik – methodiek groeit je zelfvertrouwen, leer je hoe strategieën je helpen, oefenen we het toepassen ervan en verbeteren je leerprestaties.

Ook kun je deelnemen aan de verruim je blik– klas, een leeratelier waar je samen met andere ongekende talenten en gelijkgestemden werkt aan eigen (maatwerk) doelen en leert omgaan met o.a. uitdagingen, vaardigheden, je eigen blik en levenshouding aan de hand van reflecteren, communiceren en het doen van échte, nuttige projecten en hogere denkopdrachten.

Voor de duidelijkheid je hoeft geen kostbare ‘stempel’ hoogbegaafdheid of bewezen ongekend talent te hebben om deel te kunnen nemen aan 1 of 1 coachingsessies of de verruim je blik – klas. Ongekend talent laat zich niet in een ‘hokje’ plaatsen.

Is het lastig om naar de praktijk te komen? Er is altijd een weg…

Indien er aanvullende hulp nodig blijkt te zijn, geen zorgen, dan verwijzen wij door naar een andere professional uit ons netwerk.

Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek bij Talenten.club in Enschede.

Begeleiding op school?

Talenten.club biedt ook schoolarrangementen aan op gebied van:

 • kind- en jeugdcoaching
 • begeleiding kinderen met ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafden of uitzonderlijk hoogbegaafden
 • onderpresteerders
 • kinderen met asynchrone ontwikkeling, faalangst, sociale angsten, weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld of verlegenheid
 • pestgedrag
 • top down leer aanpak
 • studiebegeleiding
 • executieve functies (groep en individueel)
 • mindfulness voor kinderen
 • visuele screening
 • reflexintegratie (schoolprogramma voor groep 1-4)

Als ambulante specialist hoogbegaafdheid en kindercoach kom ik graag op school om ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen bereiken we meer.

Zijn er meerdere leerlingen met ongekend talent? Neem dan contact met mij op voor groepsbegeleiding. Talenten.club organiseert voor groepen speciale Verruim je blik – verrijkingsklassen.

Ook voor observaties in de klas biedt Talenten.club arrangementen. Neem gerust contact op met mij om de hulpvraag te bespreken.

Twijfel over dyslexie of fixatie disparatie? Nog niet direct een dyslexie traject opstarten voor een leerling? Graag kom ik op school om uitleg te geven over visuele disfunctie en de zichtbare gevolgen, screening te verrichten of training te starten.

Een leerling met concentratieproblematiek of neuro motorische onrijpheid? Aarzel niet om contact met op te nemen. Niet- geïntegreerde reflexen geven soms een vertekend beeld.

Wat kost het?

Natuurlijk wil je graag weten waar je aan toe bent qua kosten. Toch blijft coaching, training en begeleiding maatwerk. Laat je niet belemmeren door prijzen, ga eerst in overleg.

Tijdens het kennismakingsgesprek informeer ik je graag over de werkwijze en mogelijkheden. De talenten.club hanteert marktconforme coachingtarieven en de ervaring leert dat we er wel uitkomen.

Indien gewenst wordt een specifieke eindrapportage opgeleverd, de kosten daarvan zijn in overleg, afhankelijk van de vereisten.

Hieronder vind je de verschillende tarieven (incl. BTW) van Talenten.club

Jong tot oud(er) Scholen Hulpverleners
Kennismakingsgeprek (ong. 30 minuten, telefonisch) kosteloos en vrijblijvend gratis gratis
Intakegesprek/consult incl. uitgebreid observatieverslag (60-90 min.) € 75,00 (gratis indien er tot begeleiding wordt besloten) nvt nvt
Begeleiding per uur € 75,00 € 75,00 € 75,00
Maatwerk coaching- en begeleidingsstraject (10 x 1 uur, inclusief materialen) € 495,00 in overleg
Maatwerk scholieren (bovenbouw), studenten en (jong)volwassenen coaching- studie- en begeleidingstraject (10 x 1 uur) € 550,00 in overleg
 • We plannen 60 minuten in voor een fysieke kennismaking en intake.
 • We verkennen de hulpvraag, onderzoeken wat er nodig is om aan de hulpvraag te voldoen.
 • Blijken de concrete adviezen al voldoende en blijft het bij dit eenmalige consult, betaal je een tarief van €75,00.
 • Het plan van aanpak en de te nemen route ter beantwoording van de hulpvraag wordt in het maatwerk programma besproken en gestart.
 • Reiskosten worden separaat in rekening gebracht indien nodig.
 • Talenten.club_Algemene voorwaarden
Motoriek en schoolse prestaties

Concentratieproblemen? Moeite om je aandacht ergens bij te houden?

Test en verbeter je reflexen bij de talenten.club – praktijk voor ongekend talent!

Contact

Contactformulier

Wil je je ongekende talent ontdekken? Denk je anders of voel je je onbegrepen? Hooggevoelig? Hoogbegaafd? Twijfel je tussen dyslexie en fixatie disparatie? Hulp nodig bij leeruitdagingen, huiswerk of studiebegeleiding?  Of… gewoon nieuwsgierig waarmee de kindercoach van talenten.club je verder van dienst kan zijn?

Aarzel niet en neem gerust contact op! Bel +31 6 22 04 19 78 of mail naar info@talenten.club, ik reageer snel!

Ps. bij talenten.club is het ‘normaal’ om ‘anders’ te zijn. Daarom heb ik gekozen voor een .club extensie, ook in het e-mailadres. Soms is de wereld er nog niet klaar voor… Het kan soms voorkomen dat mijn reactie in uw spambox terechtkomt.

Vestigingen:

Talenten.club | praktijk voor ongekend talent

Locatie centrum: De Groene Boog 8 | 7513 KA Enschede

Locatie GC Twekkelerveld: Maanstraat 130 | 7521 HC Enschede

Telefoonnummer: 06 22 04 1978

E-mailadres: info@talenten.club

KvK nummer: 61745952 | BTW nummer: NL001986915B79
 

Contactformulier:

  Om spam te voorkomen vragen we je de
  onderstaande code over te typen.

  captcha